Rijksoverheid

Regelingenpocket Nissewaard

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-5-2020
Downloads
218
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Nissewaard. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Nissewaard 1 Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2020)
Nissewaard 1 Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggeld (Verordening haven-, kade- en opslaggeld 2020)
Nissewaard 1 Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)
Nissewaard 1 Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020)
Nissewaard 1 Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2020)
Nissewaard Aanwijzing van categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet is vereist
Nissewaard Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Algemene Plaatselijke Verordening
Nissewaard Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2016
Nissewaard Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekkingen basisregistratiepersonen van Nissewaard aan derden
Nissewaard Aanwijzingsbesluit ondersteunende horeca-activiteiten van algemeen belang Wet Markt & Overheid gemeente Nissewaard
Nissewaard Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019-2
Nissewaard Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Evenementenlocatie De Jongens Van, gemeente Nissewaard
Nissewaard Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Landgoed Ravesteyn gemeente Nissewaard
Nissewaard Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Nissewaard
Nissewaard Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden gemeente Nissewaard
Nissewaard Aanwijzingsbesluiten Nissewaard toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team
Nissewaard Algemene plaatselijke verordening Nissewaard
Nissewaard Algemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014
Nissewaard BESTUURSSBESLUIT STICHTING MAASDELTA GROEP aanvaarding mandaat en verlenen ondermandaat huisvestingsvergunning
Nissewaard Beheerregeling Persoonsinformatievoorziening Nissewaard
Nissewaard Bekendmakingsbesluit Nissewaard
Nissewaard Beleidsregel Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Nissewaard
Nissewaard Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende gedragsaanwijzing ernstige woonoverlast Beleidsregels gedragsaanwijzing ernstige woonoverlast
Nissewaard Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent sluitingstijden Beleid sluitingstijden openbare inrichtingen Nissewaard
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent archiefbescheiden Beleidsregels routinematige vervanging archiefbescheiden gemeente Nissewaard
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent beschermd wonen Beleidsregel beschermd wonen licht verstandelijk beperkten
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent beschermd wonen Beleidsregels beschermd wonen ZHE 2018
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent evenementenlocaties Beleidsregels evenementenlocaties in woongebied Spijkenisse.
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gegevensverstrekking BRP Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen van Nissewaard aan gemeentelijke organen 2017
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gevonden en verloren voorwerpen Beleidsregel Gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nissewaard
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent herziening, terugvordering en verhaal (Beleidsregels herziening, terugvordering en verhaal 2015)
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent laadpunten voor elektrische auto's Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Nissewaard
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent paricipatie Beleidsregels Participatiewet Nissewaard
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent parkeren Beleidsregels ontheffing parkeerverbod parkeerschijf-zone Akkerhof, Aspergedreef, Beverveen en Oberonweg te Spijkenisse
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent planologische afwijkingsmogelijkheden Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Nissewaard 2016
Nissewaard Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent schoolverlaters Tijdelijke beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie en loonkostensubsidie voor schoolverlaters die bij een werkgever in dienst zijn
Nissewaard Beleidsregel vaststellen bouwkosten bij berekening bouwleges
Nissewaard Beleidsregels Jeugdwet 2020 gemeente Nissewaard
Nissewaard Beleidsregels inclusief afwegingskader gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang (Wko) Nissewaard 2020
Nissewaard Beleidsregels inzake tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang participatiewet 2020, gemeente Nissewaard
Nissewaard Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Zuid Hollandse Eilanden 2019
Nissewaard Beleidsregels speelautomatenhal
Nissewaard Besluit van college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gevonden en verloren voorwerpen Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen gemeente Nissewaard
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afwijkende sluitingstijden Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2019
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017 Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afwijkende sluitingstijden Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2018
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het aanwijzen van beveiligingsfunctionarissen Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het aanwijzen van beveiligingsfuntionarissen Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2017
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent plaatsing van cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent verruiming van openingstijden Aanwijzingsbesluit collectieve verruiming openingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2016
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard tot aanwijzing van openbare plaatsen waar camera's worden ingezet in het belang van de handhaving van de openbare orde (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Nissewaard 2020 - 2025)
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard tot vaststelling van beleidsregels voor de sluiting van woningen, lokalen en daarbij behorende erven bij overtreding van de Opiumwet (Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Nissewaard 2019)
Nissewaard Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht waarop afwijkende sluitingstijden voor openbare inrichtingen gelden (Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht Nissewaard 2020)
Nissewaard Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne houdende een instellingsbesluit van de GR Voorne- Putten werkt Gemeenschappelijke regeling Voorne- Putten Werkt
Nissewaard Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de harmonisatie van de mededingingswet
Nissewaard Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de leden van de raad van toezicht van onderwijsgroep PRIMO vpr
Nissewaard Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de programmabegroting 2019
Nissewaard Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de rekenkamer Benoemingsbesluit Rekenkamer
Nissewaard Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent welstand Welstandsnota Nissewaard 2017
Nissewaard Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het mandaatbesluit uitreiken naheffingsaanslagen parkeerbelasting (Mandaatbesluit uitreiken naheffingsaanslagen parkeerbelasting Nissewaard 2)
Nissewaard Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit uitreiken naheffingsaanslagen parkeerbelasting Nissewaard
Nissewaard Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent parkeerbelastingen Mandaatbesluit uitreiken naheffingsaanslagen parkeerbelasting
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van forensenbelasting (Verordening forensenbelasting 2020)
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2020)
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van marktgelden en promotiegeld (Verordening marktgelden en promotiegeld 2020)
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting 2020)
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de selectieve toewijzing van huisvestingsvergunningen voor woonruimte in complexen, straten of gebieden met grootstedelijke problematiek (Verordening bijzondere toegang woningmarkt Nissewaard 2020)
Nissewaard Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor inspraak en participatie bij beslissingen van de gemeente (Inspraak- en participatieverordening Nissewaard 2020)
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent geschenken aan instellingen en verenigingen Beleid jubilerende instellingen Nissewaard 2017
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gevonden voorwerpen Bestemmingsbesluit Gevonden voorwerpen
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent Vitaliteitspact Regeling Vitaliteitspact Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent algemene dienst Regeling aanstelling in algemene dienst Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor opdrachten flexibele schil gemeente Nissewaard 2016
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent bewonersverenigingen Subsidieregeling Bewonersverenigingen Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent budget fit en vitaal Regeling budget Fit en Vitaal Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cameratoezicht Regeling cameratoezicht Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cameratoezicht Reglement heimelijk cameratoezicht Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2016
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2018
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cultuureducatie Subsidieregeling Binnenschoolse Cultuureducatie Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cultuursubsidie Subsidieregeling: Cultuursubsidies Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de BABS Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand 2015
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de Burgerlijke stand Reglement Burgerlijke stand
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de invordering van gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de klachtencommissie voor ongewenst gedrag Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de piketdienstregeling Aanwijzingsbesluit piketdienstregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de rechtspositie van de ondernemingsraads- en commissieleden Convenant rechtspositie Ondernemingsraads- en commissieleden Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de rechtspositie van onderwijzend personeel Regeling rechtspositie onderwijzend personeel Centrum voor de Kunsten Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de subsidie voor sportactiviteiten Subsidieregeling Sportiviteit en Respect Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de voorzieningen bij vertrek uit gemeentedienst, ambtsjubilea en overige gelegenheden
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent directeur milieudienst Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Nissewaard voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2018
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent elektronische bekendmaking Regeling elektronische bekendmaking inzake de rechtspositie
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent faciliteiten opleiding en ontwikkeling Regeling faciliteiten opleiding en ontwikkeling Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent fiscale bestedingsmogelijkheden Regeling fiscale bestedingsmogelijkheden Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent harmonisatie van regelgeving Harmonisatiebesluit college van burgemeester en wethouders van Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het Persoonsgebonden budget Nadere regels pgb Jeugdhulp Nissewaard 2015
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het aanwijzen van aanplakborden Aanwijzingsbesluit aanplakborden
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het aanwijzen van heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaren Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het beheer en de medewerking aan toezicht op het beheer van archiefbescheiden Besluit Informatiebeheer Nissewaard 2015
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het college Reglement van orde college van burgemeester en wethouders Nissewaard 2015
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het college Reglement van orde college van burgemeester en wethouders Nissewaard 2015
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het vervangen van archiefbeschieden Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent hondenlosloopgebieden en -uitlaatstroken Aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebieden en -uitlaatstroken dorpskernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en Zuidland
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent interne vertrouwenspersonen Aanwijzingsbesluit interne vertrouwenspersonen Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent jeugdhulp Nadere regels Jeugdhulp Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent jeugdsportstimulering Subsidieregeling Jeugdsportstimulering Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent kabels en leidingen Handboek kabels en leidingen Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid Subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent migrantenorganisaties Subsidieregeling Migrantenorganisaties Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent naamgeving en vernummering Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Bernisse 2012
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent nadeelcompensatie leidingen Regeling nadeelcompensatie leidingen Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent onderwijs Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid en Peuterspeelzaalwerk Nissewaard 2017
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent parkeerexcessen Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen grote voertuigen Nissewaard 2016
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent parkeren (Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse 2018)
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent persoonsinformatievoorziening Beheerregeling Persoonsinformatievoorziening Nissewaard 2017
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent piketdienstregelingen Piketdienstregeling voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent privacy Privacybeleid gemeente Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent standplaatsen Aanwijzingsbesluit Standplaatsen Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Jeugd Nissewaard 2017
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Wijkgroepen, dorpsverenigingen en -stichtingen Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Ioaw en Ioaz
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent toezichthouders mandaatbesluit toezichthouders WMO Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent verenigde initiatieven Subsidieregeling verenigde initiatieven Nissewaard
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent vrachtwagenparkeerterrein (Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018)
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van festiviteiten en dagen waarop geluidsnormen in openbare inrichtingen niet van toepassing zijn (Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Nissewaard 2020)
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende beleidsregels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Beleidsregels schuldhulpverlening Nissewaard 2020)
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de meente Nissewaard houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester van wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP
Nissewaard Besluit van het college van burgemeester van wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019
Nissewaard Besluit van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders en vertegenwoordigers Mandaatbesluit aanwijzen van toezichthouders en vertegenwoordigers in rechte gemeente Nissewaard voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2017
Nissewaard Besluit vaststelling kosten naheffingsaanslag Nissewaard 2017
Nissewaard Bouwverordening gemeente Nissewaard 2016
Nissewaard Delegatiebesluit Nissewaard
Nissewaard Erfgoedverordening Nissewaard 2016
Nissewaard Financiële verordening Nissewaard 2020
Nissewaard Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders Nissewaard 2019
Nissewaard Gedragscode Integriteit raadsleden en commissieleden niet zijnde raadsleden Nissewaard 2019
Nissewaard Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos
Nissewaard Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten
Nissewaard Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten
Nissewaard Gemeente Nissewaard – Beleidsregels Fitness-gerelateerde ruimtelijke initiatieven
Nissewaard Gemeente Nissewaard: Vaststellen, intrekken, geldend verklaren en vervallen verklaren van verordeningen
Nissewaard Geschillenregeling personele zaken
Nissewaard Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Nissewaard 2019
Nissewaard Inrichtingsplan Weekmarkt Nissewaard 2015
Nissewaard Interne Klachtenregeling Nissewaard
Nissewaard Mandaatbesluit Wvggz 2020, gemeente Nissewaard
Nissewaard Mandaatbesluit Zelfstandigenregeling gemeente Nissewaard 2020
Nissewaard Mandaatbesluit gemeente Nissewaard 2019
Nissewaard Mandaatbesluit uitreiken naheffingsaanslagen parkeerbelasting
Nissewaard Mandaatbesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard
Nissewaard Marktverordening Nissewaard 2015
Nissewaard Nota bodembeheer Nissewaard
Nissewaard Organisatiebesluit Gemeente Nissewaard 2020
Nissewaard Regeling Elektronische Petitie Nissewaard
Nissewaard Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Nissewaard 2019
Nissewaard Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent WMO (Besluit maatschappelijke ondersteuning Nissewaard 2020)
Nissewaard Reglement Lokaal Overleg Nissewaard
Nissewaard Reglement burgerlijke stand Nissewaard 2020
Nissewaard Reglement van de ondernemingsraad gemeente Nissewaard
Nissewaard Reglement van orde gemeenteraad Nissewaard 2017
Nissewaard Richtlijn actieve informatieplicht Nissewaard
Nissewaard Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Nissewaard 2020
Nissewaard Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard
Nissewaard Subsidieregeling peuteropvang en onderwijs achterstandenbeleid gemeente Nissewaard
Nissewaard Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015
Nissewaard Verlening ondermandaat Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
Nissewaard Verlening ondermandaat Stichting Vestia
Nissewaard Verlening ondermandaat Stichting Woonbron
Nissewaard Verlening ondermandaat Woningstichting De Leeuw van Putten
Nissewaard Verlening ondermandaat Woonstichting De Zes Kernen
Nissewaard Verlening ondermandaat Woonzorg Nederland
Nissewaard Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering 2016-2020
Nissewaard Verordening Bedrijveninvesteringszone Stadscentrum Spijkenisse 2016-2020
Nissewaard Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Akkerhof 2017-2021
Nissewaard Verordening Burgerinitiatief Nissewaard
Nissewaard Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Nissewaard Verordening Gemeentelijke Ombudsman Nissewaard
Nissewaard Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs SPIJKENISSE 2010
Nissewaard Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Nissewaard
Nissewaard Verordening behandeling bezwaarschriften
Nissewaard Verordening elektronische kennisgeving Nissewaard
Nissewaard Verordening gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Nissewaard
Nissewaard Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nissewaard
Nissewaard Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Nissewaard 2019
Nissewaard Verordening sociaal domein gemeente Nissewaard
Nissewaard Verordening speelautomatenhal
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening van de gemeente Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent controle Controleverordening gemeente Nissewaard 2015
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening Auditcommissie Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de burgemeester Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Nissewaard 2018
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de raad Verordening raadscommissies Nissewaard 2018
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de rekenkamerfunctie Verordening regelende de uitoefening van de rekenkamerfunctie Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de uitoefening van de rekenkamerfunctie Verordening regelende de uitoefening van de rekenkamerfunctie Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de zorg en het toezicht op het beheer van archiefbescheiden Archiefverordening Nissewaard 2015
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de zorg en het toezicht op het beheer van archiefbescheiden Archiefverordening Nissewaard 2015
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Verordening gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gemeentelijke begraafplaatsen Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2016
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhavingomgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent leidingen Leidingenverordening Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent parkeren (Parkeer- en parkeerbelastingverordening Nissewaard)
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent starterslening (Verordening Starterslening 2018)
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent subsidies Algemene subsidieverordening Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent telecom Telecommunicatieverordening Nissewaard
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent verschillende penningen Verordening regelende het instellen en het toekennen van de Erepenning, de Jan Campertpenning en de Nissewaardpenning
Nissewaard Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent woonruimtebemiddeling (Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019)
Nissewaard Verordening voorzieningen leden en voorzitters van de Algemene bezwaarcommissie
Nissewaard Verordening werkgeverscommissie griffie Nissewaard
Nissewaard Verordening winkeltijden Nissewaard
Nissewaard Vervangingsbesluit Bbz Nissewaard, gemeente Nissewaard
Nissewaard Wegsleepverordening Nissewaard 2017
Nissewaard beleidsregels ontheffing voor avondwinkel
Nissewaard besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent het sociaal statuut Sociaal Statuut gemeente Nissewaard
Nissewaard regeling ‘inloopuur burgers’

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?