Rijksoverheid

Regelingenpocket Goeree-Overflakkee

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
1-7-2020
Downloads
373
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Goeree-Overflakkee. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Goeree-Overflakkee Aansluiting bij Nationale ombudsman
Goeree-Overflakkee Aanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase
Goeree-Overflakkee Aanwijzing heffingsambtenaar Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Aanwijzing invorderingsambtenaar Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit BAG-beheerders Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Goeree-Overflakkee 2019
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit inzamelaars oud papier 2019
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeer Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020.
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 maart 2020.
Goeree-Overflakkee Aanwijzingsbesluit voorkomen van overlast op markten door fiets of bromfiets Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee 2016
Goeree-Overflakkee Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2016 (APV Goeree-Overflakkee 2016)
Goeree-Overflakkee Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen
Goeree-Overflakkee Ambtsinstructie leerplicht Goeree-Overflakkee 2019
Goeree-Overflakkee Archiefverordening Goeree-Overflakkee 2019
Goeree-Overflakkee Beheerregeling informatiebeheer Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beheersverordening Spuikolk
Goeree-Overflakkee Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleid woningbouw zandwallengebied en bebouwingslinten
Goeree-Overflakkee Beleidregels vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in de gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidslijn Heling voor Handelaren in Ongeregelde en Gebruikte Goederen
Goeree-Overflakkee Beleidsnota Preventie en Vroegsignalering 2018-2022
Goeree-Overflakkee Beleidsnota Verbeteren leefomgeving
Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Ontwikkeling Erfgoedbeleid Goeree-Overflakkee 2018-2020
Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie kleine windmolens Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Goeree-Overflakkee 2019
Goeree-Overflakkee Beleidsregel Kindpakket Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel Tegenprestatie
Goeree-Overflakkee Beleidsregel afwijkingsbeleid ruimtelijke ordening 2015
Goeree-Overflakkee Beleidsregel bed & breakfast Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel inkomstenvrijlating Participatiewet, Ioaw,en Ioaz Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel inzake de toepassing van de hardheidsclausule bij de heffing van leges inzake peuterspeelzalen
Goeree-Overflakkee Beleidsregel jubileumsubsidie gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel subsidiëring peuterspeelzalen gemeente Goeree-Overflakkee 2013
Goeree-Overflakkee Beleidsregel terug- en invordering, verhaal en krediethypotheek Participatiewet, IOAW en IOAZ Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee betreffende lijkzorging van gemeentewege (Beleidsnotitie lijkbezorging van gemeentewege)
Goeree-Overflakkee Beleidsregel voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Goeree-Overflakkee (Beleidsregel BIBOB Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel wijkverboden artikel 2:77a APV Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregel wijkverboden artikel 2:77a van de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2016
Goeree-Overflakkee Beleidsregels Wet taaleis Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor minima Goeree-Overflakkee 2020
Goeree-Overflakkee Beleidsregels debiteurenbeleid Participatiewet, Ioaw en Ioaz Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels garantieverlening publieke taak gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels gebruik knalapparatuur voor het verjagen van vogels of wild Goeree-Overflakkee (Beleidsregels knalapparatuur Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Beleidsregels handhaving Participatiewet, Ioaw en Ioaz Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels handreiking publieksveiligheid bij evenementen gemeente Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels infrastructuur elektrische voertuigen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013
Goeree-Overflakkee Beleidsregels leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee 2017
Goeree-Overflakkee Beleidsregels ondersteuning niet-uitkeringsgerechtigden (NUG'gers) en personen met een uitkering op grond van de Anw Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels scholingsverplichtingjongeren jonger dan 27 jaar Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels standplaatsen in de gemeente Goeree-Overflakkee 2016
Goeree-Overflakkee Beleidsregels vakantieregeling Participatiewet, Ioaw en Ioaz Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsregels verlaging Participatiewet Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Beleidsreglement Burgerlijke Stand gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit beperking dieren op het strand Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit beperking kite-, wind- en golfsurfen e.d. Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit beperking overlast op het strand Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit beperking plaatsen waar het is toegestaan zich met een vaartuig te bevinden Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit beperking rijden met skateboards e.d Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit beperking verspreiden en aanbieden van gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit beperkte plaatsen waar het is toegestaan vuur aan te leggen, te voeden of te onderhouden Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit bestuurlijke boeten haven- en kadegelden
Goeree-Overflakkee Besluit categorieën voorwerpen op de openbare weg Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit elektronisch berichtenverkeer
Goeree-Overflakkee Besluit elektronisch berichtenverkeer Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2016
Goeree-Overflakkee Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris
Goeree-Overflakkee Besluit mandaat heffingsbevoegdheden
Goeree-Overflakkee Besluit sluitingstijden openbare inrichtingen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee houdende regels afgifte afvalstoffen (Reglement afgifte afvalstoffen Goeree-Overflakkee 2018)
Goeree-Overflakkee Besluit van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee houdende regels voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten (Budgethoudersregeling Goeree-Overflakkee 2018)
Goeree-Overflakkee Besluit van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee regelende de subsidiëring van de VVV Goeree-Overflakkee (Subsidieregeling prestatiesubsidie VVV Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Besluit van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee tot aanwijzing van toezichthouders gemeente Schouwen-Duiveland (Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Schouwen-Duiveland 2017)
Goeree-Overflakkee Besluit van de heffingsambtenaar van Goeree-Overflakkee tot mandaat heffingsbevoegdheden bij afwezigheid (Besluit mandaat heffingsbevoegdheden bij afwezigheid)
Goeree-Overflakkee Besluit van de invorderingsambtenaar van Goeree-Overflakkee tot mandatering van bevoegdheden (Besluit mandaat invorderingsbevoegdheden)
Goeree-Overflakkee Besluit van de invorderingsambtenaar van Goeree-Overflakkee tot mandatering van invorderingsbevoegdheden bij afwezigheid (Besluit mandaat invorderingsbevoegdheden bij afwezigheid)
Goeree-Overflakkee Besluit verbod parkeren voertuigen met als doel deze te verkopen of verhandelen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit verbod straatartiesten e.d. Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit verbod verhuren vaartuig e.d. Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit verboden parkeren grote voertuigen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit verboden parkeren voertuigen voor recreatiedoeleinden e.d. Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit verklaring van geen bedenkingen en exploitatieplan Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Besluit vervanging analoge archiefbestanden Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Bouwverordening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Brandbeveiligingsverordening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2018-2021 VAN DE GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE
Goeree-Overflakkee Erfgoedverordening Goeree-Overflakkee 2020
Goeree-Overflakkee Gedragscode bestuurlijke integriteit burgemeester en wethouders Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Geurverordening Tonisseweg 3 Oude-Tonge
Goeree-Overflakkee Geurverordening gemeente Middelharnis
Goeree-Overflakkee Handboek Kabels en Leidingen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016
Goeree-Overflakkee Handhavingsverordening sociale regelingen Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Horecabeleid Goeree-Overflakkee 2016
Goeree-Overflakkee Inkoop- en aanbestedingsbeleid Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Inspraakverordening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Instructie voor de griffier Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Instructie voor de secretaris Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Integrale Handhavingsnota Gemeente Goeree-Overflakkee 2014-2017
Goeree-Overflakkee Mandaat politie waarmerken in- en verkoopregisters en machtiging uitdelen bestuurlijke waarschuwingen
Goeree-Overflakkee Mandaatbesluit Verordening natuur- en recreatiegebied de Grevelingen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Mandaatbesluit commissie bezwaarschriften Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Mandaatbesluit heffing- en invorderingsbevoegdheden parkeerbelasting Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Mandaatregeling Goeree-Overflakkee 2014
Goeree-Overflakkee Marktverordening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Nadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Nadere regels mestopslag Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Nadere regels uitstallingen Goeree-Overflakkee van 24 juni 2020
Goeree-Overflakkee Nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Noodverordening an de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 27 maart 2020)
Goeree-Overflakkee Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 15 juni 2020)
Goeree-Overflakkee Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26 maart 2020)
Goeree-Overflakkee Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 29 april 2020)
Goeree-Overflakkee Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016
Goeree-Overflakkee Ondermandaat, volmacht- en machtigingsbesluit afdeling Bedrijfsondersteuning
Goeree-Overflakkee Ondermandaat, volmacht- en machtigingsbesluit afdeling Leefbaarheid & Wijk
Goeree-Overflakkee Ondermandaatbesluit BAG 2016
Goeree-Overflakkee Ondermandaatbesluit Externe Dienstverlening
Goeree-Overflakkee Ondermandaatbesluit Passend Werk
Goeree-Overflakkee Parkeerverordening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Privacybeleid Goeree-Overflakkee 2018
Goeree-Overflakkee Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Re-integratieverordening Participatiewet Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Regeling van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee houdende criteria voor subsidiëring van de maatschappelijke begeleiding van statushouders Goeree-Overflakkee (Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Regeling van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee houdende criteria voor subsidiëring van het Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee (Subsidieregeling Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Regeling voor de Culturele Raad van de gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Reglement basisregistratie personen van de gemeente Goeree-Overflakkee (Reglement BRP)
Goeree-Overflakkee Reglement van orde van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee 2020
Goeree-Overflakkee Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling bibliotheekvoorziening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling maatschappelijk werk Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling onafhankelijke cliëntondersteuning Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling oud papier Goeree-Overflakkee 2018
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Goeree-Overflakkee.
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling prestatiesubsidie tarievenbeleid Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling prestatiesubsidie verslavingspreventie Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling schuldenondersteuning Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieregeling schurvelingen- en zandwallengebied Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Subsidieverordening dorpsvernieuwing centrum Herkingen 2015
Goeree-Overflakkee Tijdelijke beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie en loonkostensubsidie voor schoolverlaters die bij een werkgever in dienst zijn
Goeree-Overflakkee Tijdelijke subsidieregeling corona-initiatieven Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Tijdelijke subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Uitvoeringsbesluit Vergoeding Reis- en Verblijfskosten
Goeree-Overflakkee Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van haven- en kadegelden (Uitvoeringsbesluit haven- en kadegelden)
Goeree-Overflakkee Uitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Uitvoeringsregeling vermindering leges duurzaam bouwen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Vaststelling subsidieplafonds 2019
Goeree-Overflakkee Verordening Auditcommissie Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening Blijverslening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening Wet inburgering Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening bedrijveninvesteringszone City Center Goeree-Overflakkee 2017
Goeree-Overflakkee Verordening bedrijveninvesteringszone Korteweg en Deltahaven Binnen Stellendam 2016
Goeree-Overflakkee Verordening bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2019
Goeree-Overflakkee Verordening bedrijveninvesteringszone Tonisseweg Oude-Tonge 2017
Goeree-Overflakkee Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening geschillencommissie Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening individuele inkomenstoeslag Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Verordening individuele studietoeslag Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
Goeree-Overflakkee Verordening inzake speelautomatenhallen (Verordening speelautomatenhallen gemeente Goedereede)
Goeree-Overflakkee Verordening jeugdhulp Goeree-Overflakkee 2019
Goeree-Overflakkee Verordening klachtbehandeling Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017
Goeree-Overflakkee Verordening leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Goeree Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Verordening naamgeving en nummering Goeree-Overflakkee 2014
Goeree-Overflakkee Verordening op de commissie bezwaarschriften Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2017 (Verordening lijkbezorgingsrechten Goeree-Overflakkee 2017)
Goeree-Overflakkee Verordening op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt
Goeree-Overflakkee Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening precariobelasting standplaatsen 2016
Goeree-Overflakkee Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Goeree-Overflakkee 2019
Goeree-Overflakkee Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de gemeentepenning Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening rekenkamerfunctie Goeree-Overflakkee 2016
Goeree-Overflakkee Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening sportieve en culturele participatie kinderen Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening starterslening Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening tegenprestatie Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee regelende de instelling van de cliëntenraad Jeugdwet (Verordening cliëntenraad Jeugdwet Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee regelende de instelling van de cliëntenraad Participatiewet (Verordening cliëntenraad Participatiewet Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee houdende de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie (Financiële verordening Goeree-Overflakkee 2017)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee houdende regeling van winkeltijden (Verordening winkeltijden Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee houdende regels met betrekking tot natuur- en recreatiegebied de Grevelingen (Verordening natuur- en recreatiegebied de Grevelingen Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee houdende regels voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Goeree-Overflakkee 2018)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en de invordering van haven- en kadegelden Goeree-Overflakkee 2020
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en de invordering van leges 2020 (Legesverordening Goeree-Overflakkee 2020)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Goeree-Overflakkee 2020 (Verordening onroerende-zaakbelastingen Goeree-Overflakkee 2020)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 (Verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2020)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en invordering van forensenbelasting Goeree-Overflakkee 2020
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en invordering van marktgelden Goeree-Overflakkee 2020
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de aanwijzing van een deel van het grondgebied van de gemeente waarvoor een afwijkende geurbelasting geldt (Geurverordening Boomvliet, Dirksland)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020 (Verordening hondenbelasting Goeree-Overflakkee 2020)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de heffing en de invordering van leges voor de Grevelingen (Legesverordening Grevelingen Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de heffing en de invordering van rioolheffing 2020 (Verordening rioolheffing Goeree-Overflakkee 2020)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de kaders voor het door schepen aandoen van gemeentelijke havens (Havenbeheersverordening Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht (Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende elektronische kennisgeving (Verordening elektronische kennisgeving Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee (Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee)
Goeree-Overflakkee Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Goeree-Overflakkee 2015
Goeree-Overflakkee Verordening vertrouwenscommissie Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening voor periodiek onderzoek door burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Goeree-Overflakkee 2019
Goeree-Overflakkee Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Verordening werkgeverscommissie Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee Voorschriften betreffende het beheer van de archiefplaats en het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen
Goeree-Overflakkee Woonplaatsbesluit Goeree-Overflakkee

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?