Rijksoverheid

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen overzicht wet- en regelgeving 2017

Onderwerp
Belastingrecht
Publicist
Belastingdienst
Auteur
Belastingdienst
Publicatiedatum
15-3-2019
Downloads
35

Deze Wettenbundel is samengesteld door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (hierna CAP). In deze wettenbundel vindt u alle wet- en regelgeving met betrekking tot pensioenen en stamrechten vanuit de fiscale invalshoek gezien.

In het algemeen is bij de samenstelling geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet. Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.

Voor overige informatie verwijzen we naar de site van het CAP. https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze wettenpocket