Rijksoverheid

Regelingenpocket Breda

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
4-7-2020
Downloads
368
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Breda. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Breda AANWIJZINGSBESLUIT HONDENLOSLOOPPLAATS INDUSTRIEKADE
Breda Aanvullende voorwaarden van de Gemeente Breda bij de DNR 2011
Breda Aanwijsbesluit cameratoezicht openbare weg bedrijventerrein Doornbos, deel Goeseelstraat (01)
Breda Aanwijsbesluit cameratoezicht openbare weg bedrijventerrein Hazeldonk (01)
Breda Aanwijsbesluit cameratoezicht openbare weg bedrijventerrein Hoogeind-Zuid (01)
Breda Aanwijsbesluit cameratoezicht openbare weg bedrijventerrein Steenakker (01)
Breda Aanwijzingsbesluit 2014 fietshandhaving Stationsomgeving
Breda Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht openbare weg Willemstraat & Valkenbergpark
Breda Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht openbare weg omgeving stadion NAC
Breda Aanwijzingsbesluit Marktverordening 2002
Breda Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare weg bedrijventerreinen Breda
Breda Aanwijzingsbesluit gebied verbod drankgebruik NAC stadion
Breda Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied binnenstad 01
Breda Aanwijzingsbesluit ‘De Vliet’ als bedoeld in artikel 2.3.9a van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2004
Breda Afschrijvingsverordening gemeente Breda
Breda Afvalstoffenverordening Breda 2016
Breda Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Breda 2008
Breda Beleid Bescherming waardevolle bomen en boomstructuren
Breda Beleid met betrekking tot parkeren en verstrekking en intrekking van toegangspassen Stadserf 2012
Breda Beleidslijn bedrijfsontruimingen
Breda Beleidsregel stadionomgevingsverboden Breda 2015
Breda Beleidsregel van de WOZ-ambtenaar van de gemeente Breda houdende regels omtrent proceskosten Beleidsregels vergoeding kosten voorprocedures gemeente Breda 2019
Breda Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent Beleidsregeling sluitingstijden Breda 2019
Breda Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent coffeeshops Nota coffeeshopbeleid Breda 2017
Breda Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels voor misdragingen bij voetbal Beleidsregel aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast Breda 2017
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent Stedelijk Waterplan 2019-2023; Breda water bewust
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent basisregistratie Bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent bezoekregeling type straat en type garage Beleidsregel Parkeerverordening 2013 Bezoekersregeling type straat en type garage 2017
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent bijstand (Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda 2015)
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent bijzondere bijstand en regelingen (Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Regelingen Breda 2020)
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent de schuldhulpverlening (Beleidsregels schuldhulpverlening Breda 2020)
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent inzamelen van huishoudelijk afval Beleidsregels locatiekeuze centrale verzamelplaatsen voor het aanbieden van inzamelmiddelen van huishoudelijk afval
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent inzameling restafval Procedure invoering ondergrondse inzameling restafval
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent kinderopvang Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Breda 2019
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent niet gedoogde lokalen Opiumwet (Beleidsregel artikel 13b Opiumwet niet gedoogde lokalen gemeente Breda)
Breda Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent tegemoetkoming ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten (Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten Breda 2020)
Breda Beleidsregel voor bezoekersvergunningen
Breda Beleidsregeling Woon- en leefklimaatregeling shops 2015
Breda Beleidsregels Parkeerverordening 2013 Bezoekersvergunning 2016
Breda Beleidsregels Stimuleringspremie steek energie in je huis Biesdonk, Wisselaar
Breda Beleidsregels Wet op de lijkbezorging Breda 2015
Breda Beleidsregels invoering gereguleerd parkeren Breda 2014
Breda Beleidsregels met betrekking tot de toepassing van de artikelen 3.1.1 tot en met 3.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Breda 2004
Breda Beleidsregels naamgeving en nummering 2012
Breda Beleidsregels planschade bij meerdere projecten
Breda Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant
Breda Beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ Breda 2016
Breda Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels met betrekking tot horecavergunningen Beleidsregels horeca woon en leefklimaat 2016
Breda Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Breda houdende verblijfsontzeggingen Beleidsregels gebiedsverboden Breda 2017
Breda Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels voor een parkeervergunning met een buitenlands kenteken Beleidsregel Parkeerverordening 2013 parkeervergunning met buitenlands kenteken 2016
Breda Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels voor nadeelcompensatie verleggen van kabel/leidingen Beleidsregels nadeelcompensatie verleggen kabels/leidingen Breda 2017
Breda Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels voor parkeren op eigen grond Beleidsregel Parkeerverordening 2013 Eigen parkeergelegenheid 2016
Breda Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, commerciële verhuur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet Breda 2015
Breda Beleidsregels voor gespreide betaling op basis van automatische incasso Breda 2010
Breda Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2010
Breda Beleidsregels voor het afwijken van een bestemmingsplan Breda 2015
Breda Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen 2009
Breda Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto’s in de gemeente Breda
Breda Beleidsregels waarborging constructieve veiligheid Breda
Breda Beluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het beleid ontheffingenregime milieuzonering in hoofdlijnen
Breda Besluit Documentair Informatiebeheer Breda 2007
Breda Besluit instellen stembureaus en aanwijzen stemlokalen
Breda Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent werken aan openbare ruimte Opbreekregels Breda 2011
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende aanwijzen toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet samenwerking Toezicht & Handhaving Horeca
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende aanwijzing cameratoezicht bedrijventerreinen Moleneind-oost, de Bijster en de Mark Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare weg bedrijventerreinen Moleneind-oost, de Bijster en de Mark
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels met betrekking tot leefklimaat Gebiedsaanwijzing horeca woon- en Leefklimaatregeling 2016
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare weg Hazeldonk, Breda
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare weg Hoogeind, Breda
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare weg Steenakker, Breda
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren gemeente Breda
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad 2018
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening samenwerking Staatsbosbeheer
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet samenwerking Toezicht & Handhaving Horeca
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent evenementen met meldingsplicht Besluit meldingsplichtige evenementen Breda 2018
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent het Aanwijsbesluit vergunningplicht Autoverhuurbedrijven Breda 2020
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Binnenstad 03
Breda Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende tijdelijke regels omtrent terrassen Breda 2020
Breda Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle­ Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert houdende GR Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Breda Besluit van de directeur van de directie Dienstverlening van de gemeente Breda houdende de aanwijzing van toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004
Breda Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de raadsgriffier (Instructie raadsgriffier 2019)
Breda Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent het Meerjarenprogramma Veiligheid 2019-2022
Breda Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent kwijtschelding (Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Breda 2020)
Breda Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving
Breda Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent verklaring van geen bedenkingen (Besluit tot het aanwijzen van categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist)
Breda Besluit van de van concerndirecteur de gemeente Breda houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders ten behoeve van de samenwerking Baronie Interventie Team (Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Breda ten behoeve van samenwerking Baronie Interventie Team)
Breda Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Breda houdende regels omtrent de aanstelling aanwijzing toezichthouder BRP gemeente Breda
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent het Besluit tot de aanwijzing van toezichthouders en opsporingsambtenaren van de afdeling Veiligheid en Leefomgeving
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels omtrent mandaat Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Bredase Uitwerkingsovereenkomst CAR/BUWO
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende Marktreglement Breda 2017
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende Uitvoeringskader sociale participatie Wind A16 gemeente Breda
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende aanwijzen containers Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende een aanwijzingsbesluit openbaar water Aanwijzingsbesluit openbaar water gemeente Breda
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende lotingsreglement bouwkavels (Lotingsreglement Bouwkavels 2019)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende nadere regels omtrent handhaving kwaliteit straattaxivervoer Nadere regels handhaving kwaliteit straattaxivervoer Breda 2019
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende nadere regels omtrent herstraten en herstraatvergoeding
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent Gebiedsprofielen wonen
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent aanwijzen trouwlocaties Aanwijzingsbesluit trouwlocaties en delegatiebesluit beleidsregels trouwlocaties
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent aanwijzing veiligheidsrisicogebied (Aanwijzing veiligheidsrisicogebied binnenstad 02)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent afvalstoffen Nadere regels afvalstoffen Breda 2016
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent behandeling van bezwaarschriften Reglement behandeling bezwaarschriften
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Nadere regels Cliëntenparticipatie 2019
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent de Dienst van Algemeen Economisch Belang stichting Citymarketing Organisatie
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement op de burgerlijke stand 2018
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent fietshandhaving Aanwijzingsbesluit Fietshandhaving Breda 2018
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bankreglement Breda 2020)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het Financieel beleid 2020
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het Ontheffingenbeleid milieuzones
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het Uitvoeringsprogramma Veiligheid en Leefomgeving Breda 2019
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waar het verboden is alcohol te nuttigen Aanwijzingsbesluit alcoholverboden 2018
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het aanwijzen van locaties van inzamelmiddelen (Aanwijzingsbesluit locaties inzamelmiddelen Breda)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het beheer van persoonsregistraties Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen Breda 2016
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie (Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent inkoop en aanbestedingen Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Breda 2017
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent jeugdhulp Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Gemeente Breda 2018
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Breda 2018
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent parkeerverbod grote voertuigen Aanwijzingsbesluit grote voertuigen 2018
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2019
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeren 2019
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent re-integratie participatiewet (Nadere regels re-integratie Participatiewet Breda 2015)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent toeristische bewegwijzering De Rith (Nadere regels toeristische bewegwijzering De Rith gemeente Breda 2019)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent toezichthouder kinderopvang Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang Breda
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent toezichthouders (Aanwijzingsbesluit toezichthouders Taxiverordening Breda)
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Breda Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent toezichthouders en opsporingsambtenaren (Aanwijzingsbesluit toezichthouders en opsporingsambtenaren Afdeling Veiligheid en Leefomgeving)
Breda Beveiligingsbeleid reisdocumenten
Breda Bibob-Beleidslijn B5 Wabo (bouwen en wonen)
Breda Bibob-Beleidslijn Horeca- en exploitatievergunningen 2013
Breda Bibob-beleidslijn subsidies gemeente Breda
Breda Bouwverordening 2007
Breda Buitenruimteverordening Binnenstad Breda 2005
Breda Delegatiebesluit 2002
Breda Economische visie; Internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit
Breda Energie-, water-, en telecomverordening Breda 2009
Breda Erfgoedverordening Breda 2011
Breda Gedragscode voor raadsleden, collegeleden en de burgemeester
Breda Gemeenschappelijke regeling van dienstverlening, zonder oprichting van een openbaar lichaam conform art. 8 lid 2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen, op het terrein van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in de regio West-Brabant
Breda Herijking nota Parkeer- en Stallingsbeleid 2004
Breda Het rode licht uit de schemer
Breda Huisvestingsverordening Breda 2015
Breda Inkoop- en aanbestedingsreglement Gemeente Breda 2015
Breda Inspraakverordening Breda 1998
Breda Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert houdende regels omtrent de instelling van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
Breda Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Altena, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert houdende regels omtrent de GGD West-Brabant (Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant)
Breda Klachtenverordening Breda 2013
Breda Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Breda 2013
Breda Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving Breda 2016-2019
Breda Nadere regels ten aanzien van bouwobjecten
Breda Nadere regels ten aanzien van reclameborden, plantenbakken en banken op de weg
Breda Nadere regels ten aanzien van terrassen
Breda Nadere regels ten aanzien van uitstallingen op openbare plaatsen
Breda Nota parkeer- en stallingsbeleid Breda
Breda Overig besluit van algemene strekking van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende werkzaamheden van de gemeenteraad Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Breda 2016
Breda Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende de aanwijzing voor camperplaatsen Besluit camperplaatsen gemeente Breda
Breda Parkeerverordening Breda 2013
Breda Portefeuillehoudersmandaat 2003
Breda Procedure klachtenregeling aanbestedingen gemeente Breda
Breda Procedureverordening bestuursschadevergoeding 1998
Breda Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Breda 2008
Breda Referendumverordening Breda 2016
Breda Regeling gegevensverstrekking bevolkingsadministratie Breda 2014
Breda Register gemeenschappelijke regelingen Breda
Breda Reglement op de Regionale Commissie Zelfstandigen Breda 2006
Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda
Breda Standplaatsenbeleid Breda 2015
Breda Stimuleringsregeling Baan Bonus Regio West-Brabant 2013-2014
Breda Toezichtsprogramma 2011
Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020
Breda Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Breda 2009
Breda Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015
Breda Verordening alleenrecht uitvoering jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Breda Verordening behandeling bezwaarschriften Breda 2004
Breda Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Breda 1996
Breda Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Breda 2014
Breda Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Breda 2008
Breda Verordening leerlingenvervoer gemeente Breda 2008
Breda Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011
Breda Verordening op de fractieondersteuning 2006
Breda Verordening op de gemeentelijke rekenkamer
Breda Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Steenakker 2012
Breda Verordening op de logeer- en kamerverhuurinrichtingen
Breda Verordening op het burgerinitiatief gemeente Breda
Breda Verordening op speelautomaten en speelautomatenhallen Breda
Breda Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvoorziening (PGB WSW)
Breda Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Breda 2015
Breda Verordening uitsluitend recht opvang in bewaring gegeven dieren
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende BIZ-bijdrage Breda-Oost Verordening bedrijveninvesteringszone Breda-Oost 2017
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende bedrijveninvesteringszone Steenakker Verordening bedrijveninvesteringszone Steenakker 2017
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels betreffende kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht Breda 2017
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels jeugdhulp Verordening jeugdhulp gemeente Breda 2017
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent BIZ (Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren Van Coothplein – Nieuwe Ginnekenstraat 2020-2024)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent BIZ Verordening bedrijveninvesteringszone De Krogten 2018 – 2022
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent BIZ Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren Wilhelminastraat 2018-2022
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent BIZ Verordening bedrijveninvesteringszone eigenarenen gebruikers De Donk 2018-2022
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent bedrijveninversteringszone Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Ginneken 2019-2023
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent bedrijveninvestigeringszone Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren Haagdijk-Tolbrugstraat 2019-2023
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent beheer van begraafplaatsen Verordening beheer gesloten begraafplaatsen gemeente Breda 2017
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent buurtrecht Verordening Buurtrecht Breda 2018
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening Cliëntenparticipatie Breda 2019
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening op de auditcommissie gemeente Breda
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de blijverslening (Verordening Blijverslening Breda 2019)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van havengelden (Verordening havengelden Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van markt- en reclamegelden (Verordening markt- en reclamegelden Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van reclamebelasting Binnenstad Breda (Verordening reclamebelasting Binnenstad Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek (Verordening reclamebelasting Prinsenbeek 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van reclamebelasting Ulvenhout (Verordening reclamebelasting Ulvenhout 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de individuele inkomenstoeslag (Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de markt Marktverordening Breda 2017
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de precariobelasting (Verordening precariobelasting Breda 2020)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de spelregels gemeenteraad Breda, het Bredaas beRaad (Spelregels gemeenteraad Breda, het Bredaas beRaad 2019)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de starterslening (Verordening Starterslening Breda 2019)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de verzilverlening (Verordening Verzilverlening Breda 2019)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie Breda 2019)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent drank en horeca Drank- en Horecaverordening Breda 2014
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent elektronisch bekendmaken Verordening elektronische bekendmaking Breda
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent heffing BIZ bijdrage (Verordening bedrijveninvesteringszone Hazeldonk 2020-2024)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden en bekendmaken van besluiten in één gezamenlijke procedure (Coӧrdinatieverordening gemeente Breda)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen (Wegsleepverordening Breda 2019)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent huisvesting Verordening doelgroepen sociale woningbouw & middenhuur gemeente Breda
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Breda 2018)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent re-integratie Re-integratieverordening Participatiewet Breda 2015
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent riool (Stedelijkwaterverordening Breda 2019)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent taxi’s Taxiverordening Breda
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent tegenprestatie Participatiewet, IOAW, IOAZ (verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Breda 2015)
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent winkeltijden Verordening Winkeltijden Breda 2018
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels uitvoering Participatiewet Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels voor het beheer en het toezicht op het archief Archiefverordening Breda 2016
Breda Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels voor subsidieverlening Algemene subsidieverordening Breda 2017
Breda Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent rechtsposities (Verordening rechtspositie raads- en burgerraadsleden Breda 2019)
Breda Verordening vertrouwenscommissie vacature burgemeester Breda 2014
Breda Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Breda
Breda Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Breda 2015
Breda Welstandsnota gemeente Breda
Breda Zó handhaven we in Breda, sanctiestrategie Milieu

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?