Rijksoverheid

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen overzicht wet- en regelgeving 2021

Onderwerp
Belastingrecht
Publicist
overheid:Belastingdienst
Auteur
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Publicatiedatum
3-1-2022
Downloads
26

Deze Wettenbundel is samengesteld door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (hierna CAP). In deze wettenbundel vindt u alle wet- en regelgeving met betrekking tot pensioenen en stamrechten vanuit de fiscale invalshoek gezien.

In het algemeen is bij de samenstelling geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet. Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.

Voor overige informatie verwijzen we naar de site van het CAP. https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de loonbelasting 1964  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-2021
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Wet Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Wet Wet inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Wet Algemene wet inzake rijksbelastingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Wet Pensioenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Wet Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Wet Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Wet Burgerlijk Wetboek Boek 1  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Wet Wet verevening pensioenrechten bij scheiding  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2021
 
Versie geldend vanaf : 19-09-2018

Links

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?