Rijksoverheid

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen overzicht wet- en regelgeving 2015

Onderwerp
Belastingrecht
Publicist
Belastingdienst
Auteur
Belastingdienst
Publicatiedatum
15-3-2019
Downloads
27

Deze Wettenbundel is samengesteld door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (hierna CAP). In deze wettenbundel vindt u alle wet- en regelgeving met betrekking tot pensioenen en stamrechten vanuit de fiscale invalshoek gezien.

In het algemeen is bij de samenstelling geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet. Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.

Voor overige informatie verwijzen we naar de site van het CAP. https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de loonbelasting 1964  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Wet op de vennootschapsbelasting 1969  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Wet inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Algemene wet inzake rijksbelastingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Pensioenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Burgerlijk Wetboek Boek 1  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Wet Wet verevening pensioenrechten bij scheiding  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013

Links

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?