Rijksoverheid

Wettenpocket Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Titel regeling
Regeling aanwijzing computercrisisteams
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling aanwijzing computercrisisteams; Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
Geldend vanaf
16-7-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 januari 2020, nr. 2775286, houdende aanwijzing van computercrisisteams als bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Regeling aanwijzing computercrisisteams)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, onderdeel c, 16, derde lid, onderdeel b, en 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen;

Besluit:

Artikel 1

Als computercrisisteams als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, onderdeel c, en zesde lid, onderdeel c, 16, derde lid, onderdeel b, en 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen worden aangewezen:

  • a. de Informatiebeveiligingsdienst, onderdeel van VNG Realisatie B.V.;

  • b. de Stichting Z-CERT;

  • c. SURFcert, onderdeel van SURFnet B.V.;

  • d. CERT Watermanagement, onderdeel van het openbaar lichaam Het Waterschapshuis.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing computercrisisteams.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus