Rijksoverheid

Wettenpocket Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Titel regeling
Besluit aanwijzing toezichthouders Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voor de sectoren energie, digitale infrastructuur en voor digitale diensten
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing toezichthouders Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voor de sectoren energie, digitale infrastructuur en voor digitale diensten; Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
Geldend vanaf
9-11-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 november 2018, nr. WJZ/18213911, tot aanwijzing toezichthouders Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voor de sectoren energie, digitale infrastructuur en voor digitale diensten (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voor de sectoren energie, digitale infrastructuur en voor digitale diensten)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 25, eerste lid, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, zijn, voor zover het de bevoegdheden betreft van de Minister van Economische Zaken en Klimaat als de bevoegde autoriteit, belast de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, senior inspecteur, coördinerend/specialistisch inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 25, eerste lid, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking treedt.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voor de sectoren energie, digitale infrastructuur en voor digitale diensten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes