Rijksoverheid

Wettenpocket Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Titel regeling
Besluit aanwijzing CSIRT voor digitale diensten en vaststelling tijdstip inwerkingtreding Wet en Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen
Type
KB
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing CSIRT voor digitale diensten en vaststelling tijdstip inwerkingtreding Wet en Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen; Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen; Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 30 oktober 2018 tot aanwijzing van het CSIRT voor digitale diensten en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet en het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 24 oktober 2018, nr. 2392132, directie wetgeving en juridische zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;
Gelet op richtlijn (EU) 2016/1148, uitvoeringsverordening (EU) 2018/151, de artikelen 4, tweede lid, onderdeel b, en 35 van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen en artikel 8 van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is het CSIRT voor digitale diensten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

Artikel 2

 • 1. Met ingang van 9 november 2018 treden in werking:

  • a. de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, met uitzondering van de artikelen 4, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, 13, eerste lid, onderdeel a, 14, 17, derde lid, 19, eerste en vierde lid, en vijfde lid, onderdeel b, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op het CSIRT voor digitale diensten, en 21;

  • b. het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen, met uitzondering van artikel 6, derde lid.

 • 2. Met ingang van 1 januari 2019 treden in werking:

  • a. artikel 1;

  • b. de artikelen 4, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, 13, eerste lid, onderdeel a, 14, 17, derde lid, 19, eerste en vierde lid, en vijfde lid, onderdeel b, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op het CSIRT voor digitale diensten, en 21 van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen;

  • c. artikel 6, derde lid, van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 oktober 2018

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus