Rijksoverheid

Wettenpocket Comptabiliteitswet 2016

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
12-5-2022
Downloads
254
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Comptabiliteitswet 2016. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Comptabiliteitswet 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit Auditdienst Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2018
AMvB Besluit FEZ van het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit benoeming onafhankelijke externe leden Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2013
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directie Bedrijfsvoering 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directie Financieel-Economische Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Douane en de tijdelijke mandatering van de waarnemend directeur-generaal Douane  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Toeslagen en tijdelijke mandatering interim-directeur-generaal Toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2020
Zbo Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit machtiging en volmacht directeur Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2005
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat archieven P-direkt  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit ondermandaat diensthoofden van het ministerie van Algemene Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit ondermandatering competentie tot behandeling van verzoeken tot ‘onderlinge overlegprocedure’  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake NL-Alert keten  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Agentschap IT-organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2002
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Agentschap Justid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Agentschap Telecom  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2005
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Audit Committee BZ 2018  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Audit Committee EZK  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Audit Committee LNV  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Algemene Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Interdepartementale Commissie Verkoop Defensiematerieel  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Justitiële ICT Organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2013
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksvastgoedbedrijf  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2016
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap SZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2008
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst ICT Uitvoering  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2008
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2010
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2006
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst FMHaaglanden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst JUSTIS  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Paresto  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst Rijkswaterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2016
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten–lastendienst NFI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit baten–lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
Reglement M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal augustus 2022/1  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit BBOP Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGO Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur AI  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur WSB  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Wvggz  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Dienst JUSTIS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Inspectie JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2019
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2022
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit kwartiermaker inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit plaatsvervanger directeur-generaal Toeslagen 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2020
Ministeriele-regeling Opheffingsbesluit agentschapsstatus van de Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Opheffingsbesluit baten-lastenagentschap Agentschap SZW  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2018
Ministeriele-regeling Opheffingsbesluit baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2019
Ministeriele-regeling Organisatiebesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Zbo Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling IOFEZ van het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling agentschappen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling audit committees van het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling financieel beheer van het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling materieelbeheer roerende zaken van het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling periodiek evaluatieonderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling uitzondering op het schatkistbankieren bij het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2018
Ministeriele-regeling Statuut agentschap Nationaal Archief  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2007
Ministeriele-regeling Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017 (aanpassing reallocatieprocedure)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?