Rijksoverheid

Wettenpocket Wet langdurige zorg

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
26-1-2022
Downloads
1022
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet langdurige zorg. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2016
Zbo Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2017
Zbo Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2020
Zbo Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing zorgkantoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/1  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/2  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing zorgkantoren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit experiment integraal pgb 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
KB Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
KB Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
Zbo Bestuursreglement CIZ  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2021
Beleidsregel Personeelsleden van ESTEC  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-1990
Beleidsregel Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling Wlz-indiceerbaren  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2020
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling experiment integraal pgb 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2019
Zbo Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Verzamelbesluit SZW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Verzamelbesluit VWS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie (wijzigen termijnen, verhogen subsidieplafond en actualiseren voor 2016)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (wijzigen subsidiebedrag en tarieven voor 2016)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?