Rijksoverheid

Wettenpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
24-9-2022
Downloads
1624
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2022
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2022  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2022
AMvB Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
KB Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
KB Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Zbo Protocol Voorzieningen UWV 2021  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling openbare jaarverantwoording WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
AMvB Verzamelbesluit VWS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?