Rijksoverheid

Wettenpocket Jeugdwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-5-2022
Downloads
1417
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Jeugdwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2022
Beleidsregel Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2017
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdhulp  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit bekostiging WEC 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WPO/WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2017
Ministeriele-regeling Regeling openbare jaarverantwoording WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit Wtza  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wtza  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Verzamelbesluit VWS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet (vaststelling enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen)  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?