Rijksoverheid

Wettenpocket Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
18-5-2022
Downloads
293
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Instellingswet Autoriteit Consument en Markt  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Zbo ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2014
Zbo ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2014
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Zbo Archiefbeheersregeling ACM 2013  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2020
Zbo Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2005
Ministeriele-regeling Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-1998
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders ACM  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking demografisch bereik vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio inzake verdeling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B01 t/m B54  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling DAB+ laag 7  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05, B28, B29 en B34  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Zbo Besluit beperkingen aan turbo’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Zbo Besluit beperkingen op de markt brengen, verspreiden of verkopen van contracts for differences aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (beperkingen aan CFD’s)  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2019
AMvB Besluit doorberekening kosten ACM  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Zbo Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
AMvB Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
Zbo Besluit verbod op de markt brengen, verspreiden of verkopen van binaire opties aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (verbod op binaire opties)  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2019
AMvB Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en Wet telecommunicatievoorzieningen BES  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunning Mobiele TV Nederland B.V.  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2021  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio FM-band, vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band en niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 (2021)  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2016
AMvB Besluit vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Zbo Bestuursreglement ACM  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2015
Beleidsregel Boetebeleidsregel ACM 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Examenregeling frequentiegebruik 2008  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2015
AMvB Frequentiebesluit 2013  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Postbesluit 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Postregeling 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging MTVNL-vergunning  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
Ministeriele-regeling Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling doorberekening kosten ACM  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking ACM 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke en publieke infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling openbaar antenneregister  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Zbo Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling storingsmeldingen  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling verdeling op afroep  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2020
Ministeriele-regeling-BES Regeling vergoeding telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2022  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Zbo Uitgiftebeleid mobiele nummers ACM  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2014
Ministeriele-regeling Voorlopig bestuursreglement ACM  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beperking toekenning nummers, enz. (invoering nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vergoedingen OPTA 2003  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2003

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?