Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies I en M

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
7-11-2021
Downloads
200
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Kaderwet subsidies I en M. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Kaderwet subsidies I en M  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-1999
Beleidsregel Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2002
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieflafond Subsidieregeling VeiligheidNL 2021  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond 2019 Subsidieregeling verwijderen asbestdaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Rijkscofinancieringsregeling Interreg V 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Rijkscofinancieringsregeling Interreg V 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling LNG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling VeiligheidNL voor het jaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Projectstimuleringsregeling Interreg V voor 2016  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Regeling bijzondere uitkeringen afvalbeheer Bonaire 2020–2023 voor het jaar 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling VeiligheidNL voor het jaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling VeiligheidNL voor het jaar 2020  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit verhoging subsidieplafond op grond van Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten voor het jaar 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit verhoging subsidieplafonds ex Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten voor het jaar 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2021
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling diverse regelingen in verband met wijziging Wet geluidhinder  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Investeringsimpuls LNG-vulpunten binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
AMvB Kaderbesluit subsidies I en M  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Programma Transactie/Modal Shift 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Projectstimuleringsregeling Interreg V  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2017
Ministeriele-regeling Promit-regeling 1998  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-1998
Ministeriele-regeling Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere uitkeringen afvalbeheer Bonaire 2020–2023  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2012
Ministeriele-regeling Regeling inrichting landelijk gebied  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling intrekking en overgangsbepalingen Tijdelijke regeling energiepremies 2003  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2004
Ministeriele-regeling Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2004
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering Maas-pilots  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2020
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020–2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkeringen N-wegen  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020–2021  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling subsidie zoute veren  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2001
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling Regeling tot intrekking Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2011
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria subsidieverlening  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2006
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009/2  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2013  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling verhoogd subsidieplafond ten behoeve van afhandeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2011
Ministeriele-regeling Regeling verhoging subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s en mobiele machines binnen de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Rijkscofinancieringsregeling Interreg V  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Saneringsregeling asbestwegen derde fase  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
Ministeriele-regeling Saneringsregeling asbestwegen tweede fase  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-1999
AMvB Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Circulaire Economie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ERTMS  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Fietsersbond 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling LNG  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2005
Ministeriele-regeling Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Urban Futures Studio  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling VeiligheidNL  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2008
Ministeriele-regeling Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2001
Ministeriele-regeling Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2014
Ministeriele-regeling Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2004
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2004
Ministeriele-regeling Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2006
Ministeriele-regeling Subsidieregeling openbare inland terminals  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006–2010  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2007
Ministeriele-regeling Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2011
Ministeriele-regeling Subsidieregeling sanering verkeerslawaai  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2002
Ministeriele-regeling Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling specifieke uitkering ERTMS regionaal personenvervoer per trein 2020–2031  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling Delta Alliance 2016–2020  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling Geonovum 2017-2021  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling KDC 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2018
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017–2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2018
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling Stichting Rocov Fryslân inzake consumenteninspraak Friese Waddenveren 2017–2021  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling-BES Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2024  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren 2020–2021  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018–2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Vaststelling actieplan Aansluiting Fiets op Openbaar Vervoersknooppunten 2002-2003  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling actieplan Piek 2000  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2000
Ministeriele-regeling Vaststelling actieplan SSZ 2001  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2001
Ministeriele-regeling Vaststelling meerjarenprogramma Piek 1999 tot en met 2002 en het actieplan Piek 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1999
Ministeriele-regeling Vaststelling meerjarenprogramma SSZ 1999 tot en met 2003 en het actieplan SSZ 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1999
Ministeriele-regeling Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (subsidieplafonds 2003 SMOM)  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-1998
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat in verband met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (beheersbaarheid van de jaarbudgetgrenzen)  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (percentage emissie deeltjes zware voertuigen)  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart (aanpassing subsidieplafond)  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart (aanpassing subsidieplafond)  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Subsidieprogramma milieu & technologie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging termijnen en subsidieplafond voor 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging verschillende Subsidieprogramma's)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?