Rijksoverheid

Wettenpocket Wet dieren

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
19-5-2022
Downloads
989
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet dieren. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet dieren  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2022
AMvB Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2017
Beleidsregel Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing overzetten aal  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2013
Beleidsregel Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. voor uitvoering diergezondheidsmonitoring  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing NVWA als coördinerende instantie voor meerjarige nationale controleplannen ex verordening officiële controles  
 
Versie geldend vanaf : 18-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing dierenartsen ex artt. 30 en 31 Verordening officiële controles  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing grenscontroleposten en controlepunten officiële controleverordening dierlijk, levensmiddelen en fyto  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing lidstaten in verband met reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing van C-Mark B.V. als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Besluit diergeneeskundigen  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2022
AMvB Besluit diergeneesmiddelen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2022
AMvB Besluit diergezondheid  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Besluit dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Besluit diervoeders 2012  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Besluit elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2022
AMvB Besluit houders van dieren  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit verlenen goedkeuring tarieven 2017 databank antibiotica pluimvee  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2017
AMvB Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie toelating diergeneesmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling NVWA-tarieven  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling diergeneeskundigen  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling diergeneesmiddelen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling diergezondheid  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling diervoeders 2012  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling erkenning veterinaire laboratoria  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling houders van dieren  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld 2022  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld II 2022  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren III 2022  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IV 2022  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IX 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren V 2022  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VI 2022  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VII 2022  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VIII 2022  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Terschuur 2022  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Voorthuizen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling tarieven identificatie en registratie Wet dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 05)  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2022
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2020
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2021
Beleidsregel Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren, enz. (opheffing product- en bedrijfschappen en overname welzijnsregels ouderdieren vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling dierlijke producten (aanduiding bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling houders van dieren (vaststelling van hoofdstuk 2)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?