Rijksoverheid

Wettenpocket Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
1-5-2022
Downloads
93
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet-BES Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB-BES Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling-BES Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel-BES Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2022
Beleidsregel-BES Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB-BES Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB-BES Besluit bevoegdheid uitoefening van de tandheelkunst BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB-BES Besluit bevoegdheid verloskundigen BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB-BES Besluit geneeskunde BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB-BES Besluit invoer kleine dieren BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB-BES Besluit onderstand BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB-BES Besluit pleegzorg BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB-BES Besluit slacht- en vleeskeuring BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB-BES Besluit slachten en verkopen van vee op Sint Eustatius  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB-BES Besluit uitoefenen medisch beroep BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB-BES Besluit vogelgriep BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB-BES Besluit zorgverzekering BES  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2019
Ministeriele-regeling-BES Mediaregeling BES  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2011
Ministeriele-regeling-BES Regeling aanspraken zorgverzekering BES  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2021
Ministeriele-regeling-BES Regeling houdende een overgangsartikel voor de periode vanaf de transitiedatum tot aan de inwerkingtreding van het Besluit zorgverzekering BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling-BES Regeling interlandelijke adoptie BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling-BES Regeling internationale kinderbescherming BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2010
Ministeriele-regeling-BES Regeling medisch beroep BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling-BES Regeling onderstand BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling-BES Regeling pleegzorg BES  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2022
Ministeriele-regeling-BES Regeling slacht- en vleeskeuring Bonaire  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling-BES Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2012 en aanpassing bedragen en tegemoetkomingen van wettelijk minimumloon en uitkeringen voor Caribisch Nederland, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor Caribisch Nederland en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling-BES Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2013 voor Caribisch Nederland en aanpassing bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling-BES Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2014 voor Caribisch Nederland en wijziging bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES en de Wet ongevallenverzekering BES en de schadeloosstelling voor de bemiddelaar, bedoeld in de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling-BES Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2015 Caribisch Nederland en op basis daarvan wijziging bedragen tegemoetkomingen en uitkeringen, wettelijk minimumuurloon en bedrag genoemd in Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, van het maximumdagloon Wet ziekteverzekering BES en Wet ongevallenverzekering BES en schadeloosstelling bemiddelaar, bedoeld in Arbeidsgeschillenwet 1946 BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling-BES Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2016 Caribisch Nederland en wijziging Regeling Pensioenwet BES, enz. (wijziging bedragen tegemoetkomingen, uitkeringen, wettelijk minimumuurloon, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling-BES Regeling vaststelling consumentprijsindexcijfers en diverse bedragen en percentages voor Caribisch Nederland 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling-BES Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2022
Ministeriele-regeling-BES Regeling wijziging en vaststelling percentages en bedragen voor Caribisch Nederland consumentenprijsindexcijfers voor 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling-BES Regeling wijziging en vaststelling percentages en bedragen voor Caribisch Nederland consumentenprijsindexcijfers voor 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling-BES Regeling wijziging en vaststelling percentages en bedragen voor Caribisch Nederland consumentenprijsindexcijfers voor 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en vaststelling percentages en bedragen voor Caribisch Nederland consumentenprijsindexcijfers voor 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB-BES Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling-BES Uitvoeringsregeling loonbelasting BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Wet-BES Wet inkomstenbelasting BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel-BES Wet inkomstenbelasting BES, eigen woning; aftrek van kosten als persoonlijke lasten  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?