Rijksoverheid

Wettenpocket Waterwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-9-2022
Downloads
1083
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Waterwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Waterwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
AMvB Activiteitenbesluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Activiteitenregeling milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Beleidsregel Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Beleidsregel Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2022
Beleidsregel Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2015
Beleidsregel Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2021
Beleidsregel Beleidsregels grote rivieren  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit Beheer Haringvlietsluizen  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
AMvB Besluit beheer winningsafvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
AMvB Besluit gebruik meststoffen  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
AMvB Besluit lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Circulaire Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2005
Circulaire Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2003
AMvB Invoeringsbesluit Waterwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
KB Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor asbest  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling lozing afvalwater huishoudens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling provinciale risicokaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
AMvB Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbesluit verontreinigingsheffing rijkswateren  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Waterbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Waterregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Wijziginggsregeling Waterregeling (kaarten 2012.2)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Waterbesluit (actualisering bijlagen III en IV)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Waterbesluit (vereenvoudiging en uniformering regels windparken op zee)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartbijlagen 2019)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang ten aanzien van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2014.1; bestandsformaten aanvraag watervergunning)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2016.2 enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2017.1)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen 2020)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen 2022)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen juli 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen juli 2022)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (ondergrens vergunningplicht onttrekkingen grondwater; wijziging kaarten 2013.1)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (reparatie; kaarten 2015.2)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (technische aanpassingen en kaarten 2011.3)  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (twee technische wijzigingen en wijziging kaartbijlagen (2018))  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor activiteiten van ondergeschikt belang; wijziging kaarten 2013.2)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (wijziging kaartenbijlagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling (wijzigingen kaartbijlagen (2019))  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?