Rijksoverheid

Wettenpocket Mediawet 2008

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-2-2020
Downloads
192
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Mediawet 2008. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Mediawet 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Aanpassingsbesluit van minimumcontributie voor omroepverenigingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Beleidsregel Beleidsregel aanbodkanaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Beleidsregel programmaquota 2019  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2019
Beleidsregel Beleidsregel schadevergoeding landelijke publieke mediadienst 2018–2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2019
Zbo Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2018
Zbo Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2019
Zbo Beleidsregels governance en interne beheersing 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012  
 
Versie geldend vanaf : 10-08-2012
Zbo Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2009
Zbo Beleidsregels nevenactiviteiten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2017
Zbo Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2019
Zbo Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Zbo Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2012
Zbo Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2012
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders Commissariaat voor de Media  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2014
Zbo Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
Zbo Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling peildatum ledentelling erkenningsperiode 2016-2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling peildatum voor telling leden omroeporganisaties voor de erkenningperiode 2022–2026  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2019
KB Besluit verlening concessie Stichting Regionale Publieke Omroep voor de periode 2019–2025  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2020
Beleidsregel Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
AMvB Mediabesluit 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mediaregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling controleprotocol Stimuleringsfonds voor de pers  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2011
Ministeriele-regeling Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2017
Ministeriele-regeling Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2017
Zbo Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2015
Zbo Regeling liefdadigheidsacties  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2011
Zbo Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Zbo Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Zbo Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2010
Zbo Regeling tarieven Programmagegevens 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Zbo Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2009
Zbo Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2009
Zbo Regeling vaststelling Tijdelijke subsidieregeling Vernieuwende Journalistiek 2012  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2012
Zbo Regeling vaststelling Tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2017 (The Challenge)  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling peildatum ledentelling erkenningperiode 2010–2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2009
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds 2011 en intrekking Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2011
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds 2013  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2013
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2012  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2012
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2016  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2016
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2019
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2020
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2019
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling pilot journalistieke professionalisering lokale publieke media-diensten Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 2019  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2019
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling regionale journalistieke samenwerking 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2012
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling regionale journalistieke samenwerking 2015–2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2015
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling talentontwikkelingsprojecten uit de sector  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2019
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vergroting weerbaarheid journalisten  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2019
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2013  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2013
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2015 (The Challenge: Reinventing Journalism)  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2014
Zbo Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2016 (The Challenge: Reinventing Journalism)  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Zbo Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2013
Zbo Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2010
Zbo Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2011
Zbo Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2012  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2012
Zbo Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 16-03-2014
AMvB Uitvoeringsbesluit ex artikel 173 Mediawet  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-1988
AMvB Wijzigingsbesluit Mediabesluit 2008 (aanpassing evenementenlijst)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media (vaststelling nieuw handboek financiële verantwoording)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster (vaststelling nieuw handboek financiële verantwoording)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?