Rijksoverheid

Wettenpocket Wet vergoedingen adviescolleges en commissies

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
20-5-2022
Downloads
457
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet vergoedingen adviescolleges en commissies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring 2016  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2016
Ministeriele-regeling Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2012
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2014
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2017
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2014
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI 2020–2023  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2020
Ministeriele-regeling Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2004
Ministeriele-regeling Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Besluit Commissie inkomens medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2012
Ministeriele-regeling Besluit Commissie macrobeheersinstrument  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2012
Ministeriele-regeling Besluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit Muntadviescommissie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit Vergoeding voorzitter en leden Garantiewetcommissie (Vacatiegeldenbesluit)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Wind op Zee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie udv-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit benoeming voorzitter en leden van beoordelingscommissie ex Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit benoeming voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vaststelling vergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit bezoldiging commissie onderzoek elektronisch stemmen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2013
Ministeriele-regeling Besluit herbenoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit herbenoeming en vergoedingen Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit en wijziging Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit houdende benoeming en vergoeding nationaal comité dierproeven  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit instelling Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit instelling Commissie van onderzoek inzake misstanden ProDemos-Huis voor democratie en rechtsstaat  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit instelling Commissie van onderzoek procedure van werving, selectie en benoeming voorzitter Huis voor klokkenluiders  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit instelling TOPA afrondende werkzaamheden  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2011
Ministeriele-regeling Besluit instelling begeleidingscommissie fenomeenonderzoek ernstige ordeverstoringen bij grootschalige evenementen en gebeurtenissen  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2010
Beleidsregel Besluit oudercommissie  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit personeelsraadspersonen Belastingdienst 2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2021
AMvB Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit toekenning vacatiegelden aan de postactieve leden van de werkgroep matching  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-1999
KB Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden van Adviescollege besteding vierde tranche  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-1999
KB Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie Integraal Toezicht Terugkeer  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2008
KB Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie van Toezicht Terugkeer  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2006
KB Besluit toekenning vaste beloning leden werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2008
KB Besluit toekenning vaste beloning voorzitter en leden referendumcommissie  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2005
Ministeriele-regeling Besluit toekenning vergoedingen (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden regionale toetsingscommissies euthanasie  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2014
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegeld Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2005
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2001
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2004
KB Besluit vaste beloning Adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2003
KB Besluit vaste beloning COGEM  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaste beloning CTBP-O  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2004
KB Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit vaste beloning V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit vaste beloning adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Besluit vaste beloning restitutiecommissie  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2007
KB Besluit vaste beloning voorzitter COS  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2007
KB Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2007
KB Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaste vergoeding Programmaraad  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, eerste lid, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Adviescommissie Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
KB Besluit vaststelling beloning voorzitter en leden Taskforce DeeltijdPlus  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bezoldiging leden Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vacatiegeld leden Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2005
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding Overlegorganen infrastructuur en milieu en Consumentenbelangen Openbaar Vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding commissies lange termijn energieonderzoek, nieuw energieonderzoek en korte termijn energieonderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Architectuurprijsvraag  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voor leden Adviescommissie Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Creative Challenge Call  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie groeifaciliteit  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatieprogramma Food and Nutrition Delta  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Programmaraad Dutch Visitors Programme  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2010
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2012
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor dierenaangelegenheden  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Verificatiecommissie monitoring en evaluatie Programma Near Shore Windpark  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht (juni 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2007
KB Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Boegbeeldprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Smart Mix  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie innoWATOR  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden Adviescommissie valorisatieprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoedingen Adviescommissie Kredietcommissie Garantie Ondernemingsfinanciering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2010
Ministeriele-regeling Besluit vergoeding leden Kiesraad  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een vijftal commissies  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2012
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2011
AMvB Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen voorzitter en leden van de Mijnraad  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit vergoedingen wetenschappelijke autoriteit CITES 2020  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlenging instellingsduur Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlenging termijn advies van het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio en herbenoeming leden  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit versterking gebouwen Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2022
KB Besluit, toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-1999
Ministeriele-regeling Bezoldigingsbesluit Commissie toezicht financiën politieke partijen  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2014
Ministeriele-regeling Bezoldigingsbesluit adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Instellingbesluit Nederlandse Sportraad  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie Nationaal Groeifonds  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie Nationale Parken  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2012
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-communicatie  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie belastingheffing van multinationals  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2015
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2017
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2012
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Begeleidingscommissie evaluatie JZOJP  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Dossier J.A. Poch  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Europese economie  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Expertisecentra langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2010
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 11-10-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Klankbordgroep Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Kwaliteitsafspraken mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Samson  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2012
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Telefonie voor Justitiabelen  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensische Opsporing  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2013
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie Wet wapens en munitie  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie doorstroomvennootschappen  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie onderzoek advocatendiensten aan de Staat  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie onderzoek fipronil in eieren  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie onderzoek sanering Thermphos  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2017
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie regeldruk bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2008
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie ter advisering van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie toelating diergeneesmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD stelsel  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie van Wijzen MSD/Organon  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2010
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie van onderzoek wapeninzet Hawija  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie van toezicht op het beheer politie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Deskundigengroep dierziekten  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2013
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Due Diligence Commissie Landelijke Meldkamerorganisatie  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2014
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Conservatrix  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Expertteam Energiesysteem 2050  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Externe begeleidingscommissie evaluatieonderzoek Awir, uitvoering en dienstverlening toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Formule E-Team  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGJ  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Kwartiermakers toekomst accountancysector  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Maatschappelijke begeleidingscommissie Platform Perspectief Jongeren  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2013
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Studiecommissie Belastingstelsel  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Stuurgroep DuurzaamDoor  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Task Force Next Generation Networks  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijke commissie beoordeling De Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Welzijnscommissie Dierziekten  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2017
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2014
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep Discontovoet  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Agentschappen  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Deeltijdwerk  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Financiering Energietransitie  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Jeugdcriminaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Licht Verstandelijk Beperkten  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Onderwijshuisvesting  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Ouderenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Publieke investeringen in een politiek bestuurlijke context  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Ruimtelijke Ordening  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Sturing op kwaliteit van onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Vastgoed Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Vereenvoudiging sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO Vermogensverdeling  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO grondvergoeding energievoorzieningen  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmark  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Werkgroep Toolbox Beleidsevaluatie  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Wetenschappelijke Expertgroep Nationaal Programma Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit adviescommissie benoeming voorzitter Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit adviescommissie diversiteit en inclusie in onderwijs en onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit adviescommissie voor de Landelijke Eenheid  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2019
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit beoordelingscommissie incidentele middelen voor leerlingendaling in het vo  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit beoordelingscommissie technisch vmbo 2018–2023  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit bevorderen ICT-innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit commissie integriteit Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2016
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit evaluatiecommissie Tuitjenhorn  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2015
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Instellingsbesluit staatscommissie tegen discriminatie en racisme  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit visitatiecommissie Erfgoedwetmusea 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit voorzetting Raad van Advies herbezinning NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2021
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Regeling Commissie Evaluatie Awb III  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2006
Ministeriele-regeling Regeling archief Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië  
 
Versie geldend vanaf : 07-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling benoeming voorzitter Kennisplatform Werk & Inkomen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking diverse vergoedingenregelingen verschillende raden op het gebied van de leefomgeving en infrastructuur in verband met het feit dat deze raden zijn opgeheven  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2012
Ministeriele-regeling Regeling op het notarisambt  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling toekenning Joke Smitprijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling tot instelling van het Comité van toezicht EFMB  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling vacatiegeld leden Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vacatiegelden commissie van advies bezwaren functiewaardering politie  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2005
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2008
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Toekenning vacatiegeld Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
KB Toekenningsbesluit vaste beloning voorzitter en leden adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-2005
Ministeriele-regeling Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Uitvoeringsbesluit WNT  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vacatiegeldenbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2007
Ministeriele-regeling Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie Getuigen Verhalen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
Ministeriele-regeling Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
Ministeriele-regeling Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vaststelling vacatiegeld examencommissies zeevaart- en zeevisvaartdiploma's  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding Technische commissie bodembeweging  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2003
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiebesparing door innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie infrastructuur technostarters  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoeding voorzitter en leden programmacommissie van onderzoeksprogramma MVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Staatscommissie Dualisme en lokale democratie  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-1998
KB Vaststellingsbesluit van een vaste vergoeding aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
KB Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter Taskforce Woningbouwproductie  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2002
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2009
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie lange termijn energieonderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit vergoedingen Adviescommissie SKE  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Vergoeding leden Adviescommissie duurzame energie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Ministeriele-regeling Vergoeding werkzaamheden Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2002
Ministeriele-regeling Vergoedingen Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingen Commissie vennootschapsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit AWTI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Adviescollege levenslanggestraften  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2016
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Commissie LIJ  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2016
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2005
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2013
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
KB Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2008
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2011
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2013
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenbesluit verkenners extramurale farmacie  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2013
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2001
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Algemene Energieraad  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2002
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Commissie Collectie Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Commissie van advies volkenrechtelijke vraagstukken en Staatscommissie internationaal privaatrecht  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2021
KB Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling NRGD  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Onderwijsraad 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Raad voor cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2008
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Raad voor het openbaar bestuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Rfv 2002  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2002
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-1998
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2007
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2000
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
KB Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling voorzitter PWC  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-1999
Ministeriele-regeling Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs (wijziging samenstelling begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit instelling Audit Committee OCW 2010 (vaststelling vergoeding voor de niet-ambtelijke leden)  
 
Versie geldend vanaf : 22-08-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 (toekennen vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2015

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?