Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
3-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2021, kenmerk 1803611-216444-PDC19, aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

De Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid:

Besluit:

Artikel 1

Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) pati├źnten met covid-19 (ge├»nfecteerd met SARS-CoV-2-virus) plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wpg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge