Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
3-4-2012
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. PG/CI 3108292, houdende aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van tuberculosepatiƫnten plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wet publieke gezondheid.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers