Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Regeling eisen software ex artikel 5, derde lid, Wet publieke gezondheid
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling eisen software ex artikel 5, derde lid, Wet publieke gezondheid; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
1-10-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 13 juli 2010, nr. PG/JFB 3.011.321, houdende eisen voor de software als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet publieke gezondheid

De Minister voor Jeugd en Gezin,

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Ten behoeve van de digitale gegevensopslag, bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet publieke gezondheid, draagt het college van burgemeester en wethouders ervoor zorg dat gebruik wordt gemaakt van software die digitale overdracht en uniforme registratie mogelijk maakt en die ten minste de volgende rubrieken bevat:

 • Dossierinformatie

 • Niet gespecificeerde gegevens

 • Persoonsgegevens

 • Gezinssamenstelling

 • Zorggegevens

 • Verantwoordelijke JGZ-organisatie

 • Huisarts

 • Andere betrokken organisaties/hulpverleners

 • Ontvangen zorg

 • Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school

 • Informatie over werkwijze JGZ

 • Externe documenten

 • Erfelijke belasting en ouderkenmerken

 • Bedreigingen uit de directe omgeving

 • Zwangerschap

 • Bevalling

 • Pasgeborene en eerste levensweken

 • Zorgplan

 • Activiteit

 • Meldingen

 • Terugkerende anamnese

 • Algemene indruk

 • Functioneren

 • Huid/haar/nagels

 • Hoofd/hals

 • Romp

 • Bewegingsapparaat

 • Genitalia/seksuele ontwikkeling

 • Groei

 • Psychosociale en cognitieve ontwikkeling

 • Motorische ontwikkeling

 • Spraak- en taalontwikkeling

 • Inschatten verhouding draaglast-draagkracht

 • Voorlichting, advies, instructie en begeleiding

 • Hielprik pasgeborenen

 • Oogonderzoek

 • Hartonderzoek

 • Gehooronderzoek

 • Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties

 • Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek

 • Baecke-Fassaert Motoriektest

 • Screening psychosociale problemen

 • SDQ 7-12

 • Conclusies en vervolgstappen

 • Screening logopedie

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet.