Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Regeling Mexicaanse griep
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling Mexicaanse griep; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
1-5-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 mei 2009, nr. PG/CI-2929603, ex artikel 20 van de Wet publieke gezondheid (Regeling Mexicaanse Griep)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 20, eerste lid, derde en vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Het Mexicaanse influenzavirus (H1N1) wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet publieke gezondheid.

Artikel 2

Alle bepalingen van de Wet publieke gezondheid die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het Mexicaanse influenzavirus.

Artikel 3

  • 1. Deze regeling wordt bekend gemaakt door plaatsing op de internetsite van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 2. Deze regeling treedt onmiddellijk in werking na de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Mexicaanse griep.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink