Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Regeling 2019-nCoV
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling 2019-nCoV; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
28-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 28 januari 2020, kenmerk 1643096-201442-PG, ex artikel 20 van de Wet publieke gezondheid (Regeling 2019-nCoV)

De Minister voor Medische Zorg,

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 20, eerste, derde en vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Het novel coronavirus (2019-nCoV) wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet publieke gezondheid.

Artikel 2

Alle bepalingen van de Wet publieke gezondheid die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het novel coronavirus (2019-nCoV).

Artikel 3

  • 1. Deze regeling wordt bekend gemaakt door plaatsing op de internetsite van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 2. Deze regeling treedt onmiddellijk in werking na de bekendmaking, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling 2019-nCoV.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins