Rijksoverheid

Wettenpocket Wet politiegegevens

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-1-2021
Downloads
1165
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet politiegegevens. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet politiegegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB-BES Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2008
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Zbo Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2018
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit beheer politie  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2017
AMvB Besluit ex artikel 24 Wet politiegegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
AMvB-BES Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit modern migratiebeleid  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Besluit ondermandaat afdeling WWFT  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Besluit ondermandaat hoofden BFT  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
AMvB Besluit politiegegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2019
AMvB-BES Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit toestemming verstrekken en verder verstrekken politiegegevens en justitiële gegevens verlening Orde van de Nederlandse Leeuw, Orde van Oranje-Nassau en Erepenning voor menslievend hulpbetoon  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2020
AMvB Besluit toezicht trustkantoren 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
AMvB Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit verplichte politiegegevens  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2017
AMvB Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Zbo Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
Circulaire Circulaire Aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE 'en)  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2009
AMvB Herstelbesluit financiële markten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Zbo Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2020
AMvB Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2010
Ministeriele-regeling Regeling Dienst speciale interventies  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing leden korpsleiding en leiding landelijke en regionale eenheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2013
Ministeriele-regeling Regeling eisen keuringsdienst technisch hulpmiddel  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling informatieverstrekking beheer politie  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling kwalificaties opsporingsambtenaren technisch team  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling mobiele eenheid 2007  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling periodieke audit politiegegevens  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling politiecellencomplex en registratie ingeslotenen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling politielegitimatiebewijs  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling politielogo  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling team criminele inlichtingen FIOD  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling technische vereisten ANPR-camera’s en het centrale opslagsysteem  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling toezicht arrestantenzorg politie  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Verlenging Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Verzamelbesluit VWS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wpg-machtigingsbesluit ACM  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2017
Ministeriele-regeling Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?