Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
24-4-2022
Downloads
689
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet ruimtelijke ordening. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet ruimtelijke ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
Beleidsregel Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Ministeriele-regeling Besluit Toepassing van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
AMvB Besluit elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit externe veiligheid buisleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
AMvB Besluit externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit externe veiligheid transportroutes  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
AMvB Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2011
AMvB Besluit ruimtelijke ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2014
Ministeriele-regeling Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2013
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling algemene regels ruimtelijke ordening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling basisnet  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling externe veiligheid buisleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Regeling plankosten exploitatieplan  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Ministeriele-regeling Regeling risico’s zware ongevallen  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling subsidieplafond StAB  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid buisleidingen enz. (nieuwe versie softwareprogramma en bijbehorende handleiding risicoberekening)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (bepaalde mijnbouwwerken onder werking brengen van Besluit externe veiligheid inrichtingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (verkleinen afstanden LPG-tankstations)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2016

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?