Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het financieel toezicht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
23-1-2022
Downloads
1695
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op het financieel toezicht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op het financieel toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Zbo Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2015
Zbo Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2021
Zbo Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2011
Zbo Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2021
Zbo Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Beleidsregel Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Zbo Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2010
Zbo Beleidsregel geschiktheid 2012  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2020
Zbo Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2014
Zbo Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2019
Zbo Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2021
AMvB Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit aangewezen staten Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders ACM  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2016
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders DNB  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Besluit beheerst beloningsbeleid Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Zbo Besluit beperkingen aan turbo’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Zbo Besluit beperkingen op de markt brengen, verspreiden of verkopen van contracts for differences aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (beperkingen aan CFD’s)  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2019
AMvB Besluit bestuurlijke boetes financiële sector  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2020
AMvB Besluit definitiebepalingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Besluit gereglementeerde markten Wft  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2020
AMvB Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2011
AMvB Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2011
AMvB Besluit implementatie prospectusverordening  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2019
AMvB Besluit implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2021
AMvB Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2018
AMvB Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
AMvB Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit implementatie verordening geldmarktfondsen  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2019
AMvB Besluit implementatie wijzigingsverordening EMIR  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2019
AMvB Besluit introductie premiepensioeninstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Besluit marktmisbruik Wft  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2017
AMvB Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Besluit openbare biedingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2017
AMvB Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2021
AMvB Besluit prudentiële regels Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit rapportage van betalingen aan overheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
AMvB Besluit reikwijdtebepalingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit ter uitvoering van diverse EU-verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2021
AMvB Besluit toezicht kredietunies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit tot implementatie van richtlijn 2009/111/EG  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2011
AMvB Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2019
AMvB Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
AMvB Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijnen kapitaalvereisten en prudentieel toezicht beleggingsondernemingen  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2021
AMvB Besluit uitvoering verordening SFTR  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
AMvB Besluit uitvoering verordening financiële benchmarks  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Besluit uitvoering verordening marktmisbruik  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2017
Zbo Besluit verbod op de markt brengen, verspreiden of verkopen van binaire opties aan niet-professionele cliënten ex Verordening (EU) nr. 600/2014 en Wet op het financieel toezicht (verbod op binaire opties)  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2019
AMvB Besluit verwijzingsportaal bankgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Herstelbesluit financiële markten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Zbo Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Implementatiebesluit depositogarantiestelsel  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2015
AMvB Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2019
AMvB Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2021
AMvB Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2017
AMvB Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2016
AMvB Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2016
Ministeriele-regeling Implementatieregeling Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2021
Zbo Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling DNB afwikkelondernemingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2014
Zbo Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanpak flitskrediet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanpassing vaststellingsregelingen tarieven voor toezicht op de financiële markten 2005, 2006 en 2007 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Zbo Regeling afgeschermde rekeningen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2018
Zbo Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling eed of belofte financiële sector 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Zbo Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
Zbo Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Zbo Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2016
Zbo Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling specifieke bepalingen IFR en IFD  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2021
Zbo Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2017
AMvB Reparatiebesluit Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling hypothecair krediet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2015
AMvB Uitvoeringsbesluit Wwft 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit kapitaalmarkten herstelpakket I  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit verordening Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit verordening prudentiële vereisten beleggingsondernemingen  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wft  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2019
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling Wft  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, enz. (kredietovereenkomsten voor consumenten m.b.t. tot voor bewoning bestemde onroerende goederen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn 2007/64/EG)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (wijziging dekking en uitbetalingstermijn depositogarantiestelsels)  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2011
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2013
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2015
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit financiële markten 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Wft (ter zake geregistreerde gedekte obligaties)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft (aanpassing vrijstellingsbepalingen aanbieden van beleggingsobjecten en aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft en Regeling vaststelling bedragen voor eenmalige toezichthandelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling financiële markten 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?