Rijksoverheid

Wettenpocket Wet marktordening gezondheidszorg

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-9-2022
Downloads
647
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet marktordening gezondheidszorg. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet marktordening gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Beleidsregel Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-1999
Ministeriele-regeling Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing aanpassing afbakening beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage SEH en afbouwregeling WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de fysiotherapeuten  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de kruisorganisaties  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de tandartsen algemeen practici  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de verstandelijk gehandicapten  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor de fysiotherapeuten  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-1995
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-1995
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid voor de orthodontie  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-1996
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen)  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanwijzing ambulancezorg - Amsterdam Medical Services en de prestatie onderlinge dienstverlening)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019 en verder)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2012
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - verrekenfactor)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – auditief beperkten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medische verklaring onder de Wet zorg en dwang)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2010
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2010
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (proeftuinen meerzorg 2.0)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling integrale prestatiebeschrijvingen voor geboortezorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging beschikbaarheidbijdrage en bijzonder transitiemodel GGZ)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging experiment epilepsie-dbc’s)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging en beheersing meerzorg ex Wet langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg verblijfsprestaties en hoofdbehandelaarschap curatieve geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de aanwijzing voor het verschijnen ter zitting en zorg tijdens onvrijwillige opname op grond van de Wet Zorg en Dwang  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2010
Ministeriele-regeling Aanwijzing experiment Wlz-zorg in onderwijstijd  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage academische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2011
Ministeriele-regeling Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing invoering prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-1999
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake korting 1998 op de aanvaardbare kosten van de FB-ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-1997
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-1999
Beleidsregel Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake prijsbijstelling materiële kosten van organen voor de gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-1997
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake taakstelling ziekenhuizen 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2008
Beleidsregel Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake tarievenbeleid 1998 voor de tandartsen  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-1997
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-1999
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake tussenbalanskorting algemene ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-1995
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-1997
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-1997
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake vervoer bij intensieve kindzorg  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing inzake wijziging beschikbaarheidbijdrage coördinatie ROAZ en traumazorg en opleiden, trainen en oefenen bij rampen en crises in verband met de wijziging van het Besluit Beschikbaarheidbijdrage Wmg  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2011
Ministeriele-regeling Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing tarievenbeleid 1998 voor de farmaceutische hulp  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-1998
Ministeriele-regeling Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 27-08-1994
Ministeriele-regeling Aanwijzing tarievenbeleid voor de orthodontisten  
 
Versie geldend vanaf : 27-08-1994
Ministeriele-regeling Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing tarifering obstetrische high care  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2013
Ministeriele-regeling Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2011
Ministeriele-regeling Aanwijzing tweede verdaging mbi msz 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012–2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing verlenging geldigheidsduur prestatiebeschrijving meerkosten inzake het coronavirus tot en met 31 december 2022  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzing wijzigingen beschikbaarheidbijdrage academische zorg met betrekking tot wetenschap en compartimenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-1995
Ministeriele-regeling Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (algemene, categorale en academische ziekenhuizen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (fysiotherapeuten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (kruisorganisaties)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1993
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-1995
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-1995
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling ombuigingsbijdrage zorgaanbieders  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2003
Beleidsregel Beleidsregel College tarieven gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2004
Zbo Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
Zbo Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2022
Zbo Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2021  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2022
Zbo Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2022
Zbo Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Zbo Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Zbo Beleidsregel definities Wlz  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel eerstelijnsverblijf  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel ex. artikel 13 Wet tarieven gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2006 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2005
Zbo Beleidsregel experiment Wlz-zorg in onderwijstijd  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2022
Zbo Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2022
Zbo Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Zbo Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel kraamzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel orthodontische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel overige geneeskundige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2022
Zbo Beleidsregel overige kosten Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2022
Zbo Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2022
Zbo Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2022
Zbo Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2021
Zbo Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2022
Zbo Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel tandheelkundige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel verpleging en verzorging  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2021
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregels inkoopvergoeding apotheekhoudenden  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2003
Zbo Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2011
Zbo Beschikking individueel MBI-omzetplafond  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanpassing en normering in bekostiging van huisartsendienstenstructuren  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2003
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing CTG invoering bekostigingsysteem voor huisartsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Model kwaliteitsstatuut GGZ – kwaliteit loont)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg - afwijking)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2012
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (dyslexiezorg)  
 
Versie geldend vanaf : 08-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2009
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering facultatieve prestatie met vrij tarief eerstelijnsdiagnostiek in medisch specialistische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming dieetadvisering)  
 
Versie geldend vanaf : 08-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming fysiotherapie)  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2011
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2009
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2012
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2011
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2010
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2010
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2011
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vrijgeven tarieven eerstelijnsdiagnostiek medisch specialistische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven  
 
Versie geldend vanaf : 19-09-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake vrije tarieven logopedie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Besluit ambulancezorgvoorzieningen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake overschrijding financiële ruimte ziekenhuizen in 2007  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2007
Ministeriele-regeling Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake taakstelling ziekenhuizen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2009
Ministeriele-regeling Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2006
AMvB Besluit experiment integraal pgb 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2008
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Contracteerruimtes per zorgkantoorregio 2005  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2004
AMvB Invoeringsbesluit ambulancezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2012
Zbo Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2010
Zbo Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Regeling Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Zbo Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2018
Zbo Regeling Instructie DBC-registratie  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2006
Zbo Regeling Integraal macrobeheersmodel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling Macrobeheers-model  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2013
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2013
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2015
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2015
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2015
Zbo Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Regeling Stoppen-met-rokenprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling Tarief Uitleen 11-01  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2010
Zbo Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2010
Zbo Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende taken zorgautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2010
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (budgetcorrectie Fonds Ziekenhuis Opleidingen)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2010
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2007
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2008
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2007
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2007
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake taakstelling ziekenhuizen 2008)  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2007
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2007
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 06-08-2010
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overschrijding ziekenhuiskader 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2010
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2011
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2010
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2008
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 19-09-2008
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2007
Zbo Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Zbo Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2010
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging ambulancezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2013
Ministeriele-regeling Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2020
Ministeriele-regeling Regeling categorieën persoonsgegevens WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Zbo Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2010
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Zbo Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2010
Zbo Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2020
Zbo Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2022
Zbo Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling eerstelijnsverblijf  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling experiment integraal pgb 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2020
Zbo Regeling experiment kousenhulpmiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2006
Ministeriele-regeling Regeling financiële derivaten WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2021
Zbo Regeling gecombineerde leefstijlinterventie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2022
Zbo Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2018
Zbo Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Zbo Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2018
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Zbo Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling medisch-specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-2018
Zbo Regeling medisch-specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling medisch-specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling mondzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Zbo Regeling mondzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
Zbo Regeling mondzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling multidisciplinaire zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling openbare jaarverantwoording WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling paramedische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Zbo Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2011
Zbo Regeling proeftuin kortdurende zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2012
Zbo Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2014
Zbo Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2022
Zbo Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-2022
Zbo Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2014
Zbo Regeling transparantie contracteerproces Wlz  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling transparantie contracteerproces Wlz  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Zbo Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder  
 
Versie geldend vanaf : 11-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Zbo Regeling verantwoording bbaz 2021 compartiment 3  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2022
Zbo Regeling verantwoording bbaz 2021 compartimenten 1 en 2  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Zbo Regeling verantwoording bbaz 2022 compartiment 3  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2022
Zbo Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling verpleging en verzorging  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling vervolg aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2010
Zbo Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2009
Zbo Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Tariefbeschikking 5500-1900-11-1  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2010
Zbo Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2011
Zbo Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2011
Zbo Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
Zbo Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2010
Zbo Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
Zbo Tariefbeschikking orthodontische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Zbo Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2011
Zbo Tariefbeschikking verloskunde  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit beleidsregel kortingen universitair medische centra, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen vanaf 2005  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2005
Ministeriele-regeling Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?