Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet overige BZK-subsidies

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
19-11-2021
Downloads
134
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Kaderwet overige BZK-subsidies. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Kaderwet overige BZK-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling BZK Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2021
Beleidsregel Beleidsregels AMIF en ISF 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Beleidsregel Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2005
Beleidsregel Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2005
AMvB Kaderbesluit BZK-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2006
Ministeriele-regeling Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2012
Ministeriele-regeling Regeling subsidieplafonds Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2007
Ministeriele-regeling Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling COELO  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Europees Instituut voor Bestuurskunde 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal 2013  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2005
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ProDemos  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2015
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Professionaliseringsfonds politieke ambtsdragers, griffiers, rekenkamers en rekenkamercommissies 2022–2024  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling SVO 2015  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Stichting CAOP 2015  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2015
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Stichting CAOP 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Stichting VSO 2013  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling renovatieversneller  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector, enz. (verbetering van toezicht op de sociale-huursector, verbetering van werkwijze van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling fonds energiebesparing huursector (verlaging subsidieplafonds en intrekking per 1 juli 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling fonds energiebesparing huursector en Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en Regeling fonds energiebesparing huursector (extra waarborgen subsidieaanvraag)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, enz. (versoepeling eisen en verhoging bedragen STEP)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (opnieuw openstellen van de subsidie voor eigenaar-bewoners)  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2019

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?