Rijksoverheid

Wettenpocket Zorgverzekeringswet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
26-2-2021
Downloads
1434
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Zorgverzekeringswet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Zbo Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2021
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2019
Zbo Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2018
Zbo Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2021
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2012
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2011
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2012
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2012
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2013
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2015
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-08-2017
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017  
 
Versie geldend vanaf : 18-08-2017
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2020
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2020
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2020
Zbo Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2020
Zbo Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit bepaling vestigingsplaats College voor zorgverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
AMvB Besluit zorgverzekering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Bestuursreglement Zorginstituut Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2018
Beleidsregel Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2014
AMvB Invoeringsbesluit ambulancezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2011
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2009
Zbo Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2010
Zbo Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2011
Ministeriele-regeling Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2020
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Zbo Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling flankerend beleid risicoverevening 2015  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2013  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2014  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2015
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2015
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2019  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2018
Ministeriele-regeling Regeling risicoverevening 2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2020
Zbo Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2017
Zbo Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2019
Zbo Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2020  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte cGGZ  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling kosten ex artikel 1, onderdeel bb, Besluit zorgverzekering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling vereenvoudiging administratieve procedures regeling voor gemoedsbezwaarden in de Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Regeling verlenging tijdelijke opschorting zorgvraagzwaarte cGGZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling zorgverzekering  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Zbo Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2016
Zbo Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Zbo Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Zbo Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (bijdrage voor zorgverzekeraars die wanbetalers verzekerd houden)  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiële regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (wijziging te verzekeren prestaties en eigen bijdragen Zorgverzekeringswet per 2012 en stringent pakketbeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 (toekennen vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (aanpassing te verzekeren prestaties 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (gedifferentieerde berekening bijdrage voor verdragsgerechtigden)  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2015 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2018 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2020 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling bijdrage verdragsgerechtigden)  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereenvoudigen wanbetalersbijdrage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2008)  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (wanbetalersbijdrage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?