Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Regeling vaststelling formulieren register buitenlandse kinderopvang
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling formulieren register buitenlandse kinderopvang; Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang; Wet kinderopvang
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling vaststelling formulieren register buitenlandse kinderopvang
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018, nr. 2018-0000162135, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het register buitenlandse kinderopvang
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 10a, tweede lid, en artikel 10c, tweede lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1

Als aanvraagformulieren voor inschrijving van een kinderopvangvoorziening (dagopvang of buitenschoolse opvang) in het register buitenlandse kinderopvang en voor inschrijving van een voorziening voor gastouderopvang in het register buitenlandse kinderopvang, worden vastgesteld de bij deze regeling gevoegde bijlagen 1 en 2.

Artikel 2

Als formulier voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens van de kinderopvangvoorziening of de voorziening voor gasthouderopvang in het register buitenlandse kinderopvang door een ouder, wordt vastgesteld de bij deze regeling gevoegde bijlage 3.

Artikel 3

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2011, tot opname in het Register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2011, 23480) vervalt.

Artikel 4

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2012, tot opname in het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2012, 6980) vervalt.

Artikel 5

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juli 2012, tot opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2012, 15808) vervalt.

Artikel 6

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2012, tot opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2012, 21198) vervalt.

Artikel 7

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2013, tot opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2013, 2474) vervalt.

Artikel 8

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 april 2013, tot Opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2013, 10456) vervalt.

Artikel 9

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2013, tot Opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2013, 19309) vervalt.

Artikel 10

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2013, tot opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2013, 28433) vervalt.

Artikel 11

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2014, tot Opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2014, 19520) vervalt.

Artikel 12

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 augustus 2016, tot vaststelling van het aanvraagformulier voor opname van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang (Stcrt. 2016, 43083) vervalt.

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

Bijlage 1. behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het register buitenlandse kinderopvang

Aanvraag inschrijving van een kinderopvangvoorziening (dagopvang of buitenschoolse opvang) in het register buitenlandse kinderopvang

261668.png
261669.png
261670.png
261671.png
261672.png
261673.png
261674.png
261675.png
261676.png
261677.png
261678.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het register buitenlandse kinderopvang

Aanvraag inschrijving van een voorziening voor gastouderopvang in het register buitenlandse kinderopvang

261679.png

261680.png

261681.png

261682.png

261683.png

261684.png

261685.png

261686.png

261687.png

261688.png

Bijlage 3. behorende bij artikel 2 van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het register buitenlandse kinderopvang

Wijziging van een kinderopvangvoorziening of voorziening voor gastouderopvang in het register buitenlandse kinderopvang

261689.png
261690.png
261691.png
261692.png
261693.png
261694.png