Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Regeling vaststelling formulieren landelijk register kinderopvang 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling formulieren landelijk register kinderopvang 2019; Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang; Wet kinderopvang
Geldend vanaf
1-2-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 januari 2019, nr. 2018-0000159940, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, vierde lid, en artikel 7, vijfde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1

Als aanvraagformulieren voor exploitatie van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, voor exploitatie van een gastouderbureau en voor exploitatie van een gastouderopvang, worden vastgesteld de bij deze regeling gevoegde bijlagen 1 tot en met 3.

Artikel 2

Als formulieren voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een geregistreerd kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een geregistreerd gastouderbureau en voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van het geregistreerde gastouderbureau waarbij de voorziening van gastouderopvang is ingeschreven, worden vastgesteld de bij deze regeling gevoegde bijlagen 4 tot en met 6.

Artikel 3

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2018, 2018-0000024858, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2018, Stcrt. 2018, 10828, vervalt.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 januari 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

Bijlage 1. behorende bij artikel 1 van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

261985.png
261987.png
261988.png
261989.png
261990.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 1 van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

261991.png
261992.png
261993.png
261994.png
261995.png

Bijlage 3. behorende bij artikel 1 van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Aanvraag Exploitatie gastouderopvang

261996.png
261997.png
261998.png
261999.png

Bijlage 4. behorende bij artikel 2 van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

262000.png
262001.png
262002.png
262003.png
262004.png
262005.png

Bijlage 5. behorende bij artikel 2 van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Wijziging Gastouderbureau

262006.png
262007.png
262008.png
262009.png
262010.png
262011.png

Bijlage 6. behorende bij artikel 2 van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Wijziging Gastouderopvang

262012.png
262013.png
262014.png
262015.png
262016.png