Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Besluit vaststelling formulieren Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling formulieren Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP); Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; Wet kinderopvang
Geldend vanaf
11-2-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2014, 2014-0000048131, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, vierde lid, artikel 7, vijfde lid, artikel 11, derde lid en artikel 13, vijfde lid van het Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;

Besluit:

Artikel 1

Het aanvraagformulier voor opname van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, het aanvraagformulier voor opname van een voorziening voor gastouderopvang, het aanvraagformulier voor opname van een gastouderbureau en het aanvraagformulier voor opname van een Peuterspeelzaal in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), gepubliceerd op Rijksoverheid.nl worden vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 2

Het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van gastoudervoorziening, het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een gastouderbureau, het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een peuterspeelzaal, gepubliceerd op Rijksoverheid.nl worden vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 3

De voor de datum waarop dit besluit in werking treedt op Rijksoverheid.nl gepubliceerde losse aanvraagvoorwaarden en toelichtingen komen te vervallen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal met toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2014
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

Bijlagen

Aanvraagformulieren, inclusief de daarin opgenomen toelichting:

  • 1. Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang;

  • 2. Aanvraag Exploitatie peuterspeelzaal;

  • 3. Aanvraag Exploitatie gastouderopvang;

  • 4. Aanvraag Exploitatie gastouderbureau.

Wijzigingsformulieren, inclusief de daarin opgenomen toelichting:

  • 5. Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang;

  • 6. Wijziging Peuterspeelzaal;

  • 7. Wijziging Gastouderopvang;

  • 8. Wijziging Gastouderbureau.

1. Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

255013.png
255014.png
255015.png
255016.png
255017.png

2. Aanvraag Exploitatie peuterspeelzaal

255018.png
255019.png
255020.png
255021.png
255022.png

3. Aanvraag Exploitatie gastouderopvang

255023.png
255024.png
255025.png
255026.png

4. Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

255027.png
255028.png
255029.png
255030.png
255031.png

5. Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

255032.png
255033.png
255034.png
255035.png
255036.png
255037.png

6. Wijziging Peuterspeelzaal

255038.png
255039.png
255040.png
255041.png
255042.png
255043.png

7. Wijziging Gastouderopvang

255044.png
255045.png
255046.png
255047.png
255048.png

8. Wijziging Gastouderbureau

255049.png
255050.png
255051.png
255052.png
255053.png
255054.png