Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
12-3-2021
Downloads
380
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet kinderopvang. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
AMvB Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2020
Ministeriele-regeling Beschikking aanwijzing Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2020
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Besluit kinderopvangtoeslag  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2021
AMvB Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit kwaliteit kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling formulieren Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2015
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling Wet kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor kinderopvang inzake met goed gevolg afgesloten onderricht verlenen van eerste hulp aan kinderen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling formulieren landelijk register kinderopvang 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling formulieren register buitenlandse kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2021
AMvB Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Verzamelbesluit Toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2021
AMvB Verzamelbesluit VWS 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (verhoging minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie en inzet pedagogisch beleidsmedewerker)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?