Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Regeling vaststelling jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie; Participatiewet
Geldend vanaf
1-1-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 februari 2017, nr. 2017-0000023137, tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie

De Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 72 van de Participatiewet;

Besluit:

Artikel 1

De rijksbijdrage aan het pensioenfonds voor werknemers met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening, bedoeld in artikel 72 van de Participatiewet, bedraagt jaarlijks € 10 miljoen. De rijksbijdrage wordt gestort in het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2057.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 februari 2017
De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma