Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.
Type
KB
Wetsfamilie
Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.; Algemene Ouderdomswet; Participatiewet
Geldend vanaf
19-12-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in de artikelen 22, eerste en vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 15, derde lid, en 31, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, nr. 2014-0000181336;
Gelet op de artikelen 22, eerste en vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 15, derde lid, en 31, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. Als tijdstip, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt vastgesteld 31 december 2014.

  • 2. Als tijdstip, bedoeld in de artikelen 22, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 15, derde lid, en 31, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand wordt vastgesteld 1 oktober 2016.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma