Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
17-4-2022
Downloads
2561
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Participatiewet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2021
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Zbo Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2016
Zbo Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2022  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
AMvB Besluit Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit advisering beschut werk  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2018
AMvB Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
AMvB Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Besluit loon- en inkomenssuppletie  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2006
AMvB Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Zbo Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2009
AMvB Besluit taaltoets Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
KB Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2014
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Protocol Voorzieningen UWV 2021  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet-G31) en 2008 (G31 en niet-G31)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling uitzondering inlichtingenplicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2022
AMvB Reïntegratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Reïntegratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
AMvB Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Ministeriele-regeling Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ (verdeelmodel en vangnet)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling inburgering (vaststelling rentepercentage 2012 leningen op grond van artikel 16 Wet inburgering en vervanging van in bijlage 6 bij artikel 3.3 opgenomen model inburgeringsdiploma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?