Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Beleidsregel boete werkgevers ZW
Type
Zbo
Wetsfamilie
Beleidsregel boete werkgevers ZW; Ziektewet; Boetebesluit socialezekerheidswetten; Algemene bijstandswet; Wet inkomensvoorziening kunstenaars; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Werkloosheidswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten; Algemene Kinderbijslagwet; Algemene nabestaandenwet; Algemene Ouderdomswet; Toeslagenwet; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Participatiewet; Remigratiewet
Geldend vanaf
1-7-2018
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling