Rijksoverheid

Wettenpocket Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-5-2022
Downloads
568
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Alcoholregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2003
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit Bibob  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
AMvB Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling Bibob-formulieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?