Rijksoverheid

Wettenpocket Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
2-7-2020
Downloads
375
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
Ministeriele-regeling Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Zbo Beleidsregel elektronische communicatie UWV  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2012
Zbo Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregels Scholing 2016  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2020
Zbo Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2013
Zbo Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2010
Zbo Beleidsregels WSW 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2012
Zbo Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2018
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
Zbo Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2016
AMvB Besluit SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Besluit SVB Beleidsregels Uitkeringsregeling Backpay  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2016
Zbo Besluit SVB Beleidsregels trekkingsrechten 2014  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2014
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen'  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2014
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2014
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014–2016 ’Vaststelling begeleidingsbehoefte in de praktijk’  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2016
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2015
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over aandoeningen die gepaard gaan met vaak en/of langdurig verzuim’  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-2015
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over aandoeningen die gepaard gaan met vaak en/of langdurig verzuim’ (herhaalde oproep)  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2015
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2015
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2016
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 – Technologie en inclusiviteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2016
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling'  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2016
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2017 ‘Financiële problematiek en een arbeidsbeperking’  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2017
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2017 ’Duurzaam aan het werk’  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2017
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2019 ’Gevolgen van wisselende inkomsten voor mensen met een arbeidsbeperking’  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2019
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2020 ‘Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching’  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2020
Zbo Besluit UWV Onderzoekssubsidie ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2014
Zbo Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag  
 
Versie geldend vanaf : 13-08-2015
AMvB Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2019
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders UWV  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2015
AMvB Besluit advisering beschut werk  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2018
AMvB Besluit continue screening kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2013
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Besluit werkgebieden UWV 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Bestuursreglement Uwv  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2002
Ministeriele-regeling Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2020
Ministeriele-regeling Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Inkomen 2012  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2012
Ministeriele-regeling Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Rechtspositieregeling voorzitter RWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2020
Ministeriele-regeling Regeling SUWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling cliëntenparticipatie UWV 2009  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2009
Zbo Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Zbo Registratieregels UWV 2016  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2018
Zbo Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Zbo Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2015
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2017
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2017
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2017
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2019
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Zbo Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2017
AMvB Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2017
Ministeriele-regeling Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten  
 
Versie geldend vanaf : 12-06-2020
AMvB Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2018
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Hubei 2020  
 
Versie geldend vanaf : 05-02-2020
Ministeriele-regeling Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling artikel 32b, eerste lid, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2011
KB Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2001
AMvB Verzamelbesluit SZW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling SUWI (deregulering informatievoorziening)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?