Rijksoverheid

Wettenpocket Vreemdelingenwet 2000

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
10-10-2019
Downloads
806
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Vreemdelingenwet 2000. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Vreemdelingenwet 2000  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2019
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Beleidsregel Aanwijzing tbs bij vreemdelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Besluit inburgering  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig Libië  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2019
AMvB Besluit modern migratiebeleid  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
AMvB Besluit videoconferentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit vrijstelling onderdanen Zuid-Korea van mvv-plicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2016
Ministeriele-regeling Examenprogramma basisexamen inburgering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Examenreglement basisexamen inburgering  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling inburgering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet-G31) en 2008 (G31 en niet-G31)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2013
AMvB Reglement regime grenslogies  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2001
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2019
AMvB Reparatiebesluit BZK 2011  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2011
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de aanvoer van niet of onjuist gedocumenteerde vreemdelingen (2019)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2019
AMvB Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Voorschrift Vreemdelingen 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
AMvB Vreemdelingenbesluit 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanpassing regels beoordeling verblijfsaanvragen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanscherping glijdende schaal)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (implementatie Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (introductie grondslag toelating startende buitenlandse ondernemers en afschaffen meldplicht voor kort verblijf vreemdelingen van buiten de Europese Unie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanpassing buitenschuldbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanscherping eisen gezinsmigratie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Wijzigingsbesluit van het Vreemdelingenbesluit 2000 (invoering bijzondere procedurele bepalingen die kunnen worden toegepast bij aanzienlijke toename aantal asielaanvragen en enkele andere wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling inburgering (vaststelling rentepercentage 2012 leningen op grond van artikel 16 Wet inburgering en vervanging van in bijlage 6 bij artikel 3.3 opgenomen model inburgeringsdiploma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (herschikking voorwaarden toegang en verblijf derdelanders)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (aanwijzing onderwijsinstelling met voltijds hoger onderwijs)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdzevenentwintigste wijziging)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000, enz. (Wet modern migratiebeleid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2013

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?