Rijksoverheid

Wettenpocket Wet personenvervoer 2000

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-7-2020
Downloads
406
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet personenvervoer 2000. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Accountantsprotocol vervoerders 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2018
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2013
Zbo Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2017
Zbo Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2016
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2013
Beleidsregel Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2006
Beleidsregel Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2003
Zbo Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2015
Beleidsregel Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders ACM  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdienst bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Limburg tot verlenen, wijzigen of intrekken concessies regionaal openbaar vervoer per trein  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2014
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2007
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein met bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Bestuur Regio Twente tot verlenen, wijzigen of intrekken van concessies  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein knooppunt Arnhem-Nijmegen  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2005
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdiensten regionaal openbaar vervoer per trein regio Limburg (Maastricht-Kerkrade)  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2005
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein in Gelderland (Zevenaar-Doetinchem)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies regionaal openbaar vervoer per trein in de Regio Twente  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2005
KB Besluit hoofdrailnet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit intrekking VOC-status ’s-Hertogenbosch  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
Ministeriele-regeling Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2002
AMvB Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit toekenning bevoegdheid artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 gedeputeerde staten provincie Fryslân  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit toekenning bevoegdheid ex artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
AMvB Besluit wegvervoer goederen  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2013
AMvB Invoeringsbesluit ambulancezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Mandaat CBR  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling controledocumenten taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling landelijk werkende OV-chipkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling periodieke controle taxameters  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Zbo Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling taxibestuurders 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling toezicht uitvoeringsverordening nieuwe personenvervoerdiensten per trein zonder concessie  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2011
Ministeriele-regeling Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (gebruik elektronisch vervoerbewijs openbaar vervoer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering concessies personenvervoer van en naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog)  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering vereiste vakbekwaamheid taxibestuurder)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden van vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?