Rijksoverheid

Wettenpocket Wet inkomstenbelasting 2001

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
8-5-2022
Downloads
2395
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet inkomstenbelasting 2001. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Algemene douanewet  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2013
AMvB Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Beleidsregel Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2002
Beleidsregel Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2015
Beleidsregel Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Alcoholregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2017
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Besluit Lucratief belang in internationale situaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2021
Beleidsregel Besluit heffingskortingen  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2021
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Beleidsregel Besluit noodmaatregelen coronacrisis  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
AMvB Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidskader aanwijzen projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden (vrijstelling voordelen voor deelnemers projecten volgens de Wet inkomstenbelasting 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2004
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling directe belastingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling directe belastingen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2014
Ministeriele-regeling Buitentoepassingstelling gedeelte 2007 willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2007
Ministeriele-regeling Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2002
Beleidsregel Compensatieregeling Belgische grensarbeiders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Beleidsregel Emergency trust  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Beleidsregel Firmaproblematiek en terugwerkende kracht  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2022
Beleidsregel Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Emigrerende ondernemers; staking onderneming  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2004
Ministeriele-regeling Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2018
Beleidsregel Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2019 als massaal bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2021
Beleidsregel Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2021
Beleidsregel Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2008
Beleidsregel Inkomstenbelasting, buitenlandse belastingplichtigen, pro-rata-aftrek persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen als niet is voldaan aan de 90%-eis  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Beleidsregel Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2011
Beleidsregel Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2018
Beleidsregel Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2014
Beleidsregel Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2021
Beleidsregel Inkomstenbelasting, eigenwoningrente  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2010
Beleidsregel Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2021
Beleidsregel Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2013
Beleidsregel Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2014
Beleidsregel Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2017
Beleidsregel Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, lijfrenten, pensioenaangroei voor belastingplichtigen die een Belgisch rustpensioen opbouwen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
Beleidsregel Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2010
Beleidsregel Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2011
Beleidsregel Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2006
Beleidsregel Inkomstenbelasting, middeling  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, oudedagsreserve  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2005
Beleidsregel Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2013
Beleidsregel Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting; diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2018
Beleidsregel Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2014
Beleidsregel Inkomstenbelasting, staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2016
Beleidsregel Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2009
Beleidsregel Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2008
Beleidsregel Inkomstenbelasting, toepassing urencriterium  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2004
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2014
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen  
 
Versie geldend vanaf : 17-03-2010
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2015
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2018
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2005
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2020
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2011
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2010
Beleidsregel Inkomstenbelasting, waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privévermogen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2018
Beleidsregel Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, kwijtscheldingswinst en verjaring  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Beleidsregel Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2011
Beleidsregel Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; privé gebruik woning  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2004
Beleidsregel Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; vermogensetikettering  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2006
Beleidsregel Inkomstenbelasting, winst, ondergrond windturbines  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2011
Beleidsregel Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2018
Beleidsregel Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2014
Beleidsregel Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2006
Beleidsregel Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname en Aruba) voor de Wet inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2019
Beleidsregel Internationaal belastingrecht, buitenlandse belastingplicht; berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2010
Beleidsregel Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden  
 
Versie geldend vanaf : 10-08-2006
Beleidsregel Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Beleidsregel Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2010
Beleidsregel Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2013
Beleidsregel Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2018
Beleidsregel Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2015
Beleidsregel Maximumverlies medegerechtigden, referentiebedrag, onttrekking  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Beleidsregel Periodieke uitkeringen, Rietkerk-uitkering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Beleidsregel Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-1995
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2010
Ministeriele-regeling Regeling groenprojecten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2002
Ministeriele-regeling Regeling groenprojecten buitenland 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Beleidsregel Speur- en ontwikkelingswerk voorperiode BV  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling-BES Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Beleidsregel Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2016
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2001
Beleidsregel Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2004
Beleidsregel Verzamelbesluit Lijfrenten  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Beleidsregel Verzamelbesluit Toeslagen  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2021
Beleidsregel Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2021
Beleidsregel Vrijstelling van inkomstenbelasting ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr. 36 165  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Kaderbesluit EZ-subsidies (samenvoeging voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?