Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit verhoging subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP ODA Dakar 2006)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit verhoging subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP ODA Dakar 2006); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
11-6-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2006, nr. DAK/AMBO/2006/386, tot verhoging van een subsidieplafond met het oog op subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP ODA Dakar 2006)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6, 7, derde lid, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 4.5 tot en met 4.11 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 4.5 tot en met 4.11 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse vertegenwoordiging in Dakar geldt voor 2006 in afwijking van het bij besluit van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-2006, tot omzetting van op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels en subsidieplafonds

van toepassing verklaarde subsidieplafond een subsidieplafond van € 42.000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze: