Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling wijziging enkele subsidieplafonds missievouchers
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling wijziging enkele subsidieplafonds missievouchers; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
8-7-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2016, nr. MinBuza-2016.390112, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 februari 2016, nr. MinBuza-2016.511651 tot vaststelling van enkele subsidieplafondsWijziging subsidieplafond missievouchers)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

  • 1. [Wijzigt het Besluit vaststelling enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen).]

  • 2. Aanvragen die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist komen het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,