Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring activiteiten Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring activiteiten Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
1-1-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 november 2008, nr. DAO-699/08, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

Artikel 1

[Vervallen]

Artikel 2

[Vervallen]

Artikel 3

[Vervallen]