Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling overgangsbepaling subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling overgangsbepaling subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
1-1-2008
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 26 november 2007, nr. DJZ/BR/1133-2007, tot vaststelling van een overgangsbepaling voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 7.2 en 7.3, onder h, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Op aanvragen voor subsidieverlening in het kader van het programma voor ontwikkelingsrelevante exporttransacties (ORET) die voor 1 augustus 2007 zijn ingediend en op 31 december 2007 nog in behandeling zijn, blijven de beleidsregels, vastgesteld bij besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 5 mei 2006, zoals gewijzigd bij besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2007, van toepassing.

  • 2. Op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, die in 2007 zijn ingediend blijft tevens het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 december 2006 tot vaststelling van een subsidieplafond, zoals gewijzigd bij besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2007, van toepassing.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister voor Ontwikkelingssamenwerking

,
namens deze: