Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit bekendmaking indieningstermijn en subsidieplafond tweede tender en wijzigingsbesluit Vietnam Faciliteit
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit bekendmaking indieningstermijn en subsidieplafond tweede tender en wijzigingsbesluit Vietnam Faciliteit; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidieverlening ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vietnam Faciliteit)
Geldend vanaf
13-3-2010
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 3 maart 2010, nr. HAN/2010-056, tot bekendmaking van de indieningstermijn en het subsidieplafond voor de tweede tender in het kader van de Vietnam Faciliteit en tot wijziging van het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit

De minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Gelet op artikel 3 van het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit;

Besluit:

Artikel I

Aanvragen voor de tender in 2010 in het kader van de Vietnam Faciliteit op grond van het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, kunnen worden ingediend uiterlijk maandag 26 april 2010, 15:00 uur. Het subsidieplafond voor deze tender bedraagt € 1.087.500.

Artikel II

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidieverlening ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vietnam Faciliteit).]

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
voor deze: