Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit aanvulling beleidsregel subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (stage en uitwisseling jongeren)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanvulling beleidsregel subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (stage en uitwisseling jongeren); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
1-6-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 maart 2007, nr. DJZ/BR/0325-07, tot aanvulling van een beleidsregel voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (stage en uitwisseling jongeren)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7, derde lid, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Enig artikel

Voor subsidieverlening in het kader van het programma Stage en uitwisseling voor jongeren geldt in aanvulling op het bij Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-2006 onder de werkingssfeer van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gebrachte Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 mei 2005, nr. DSI/MY-169/05: Jongeren die vervolgd worden in verband met een misdrijf komen niet in aanmerking voor een stage of uitwisseling ten laste van dit programma.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze: